foto 1 foto 2

Krajský úřad navštívili Tři králové

Krajský úřad Jihomoravského kraje ve čtvrtek dne 5. ledna 2012 navštívili Tři králové – role biblických postav ztvárnili představitelé Diecézní charity Brno, aby získali příspěvek do Tříkrálové sbírky.

Kašpar, Melichar a Baltazar nejprve navštívili schůzi krajské rady, kde do sbírky přispěli krajští radní v čele s hejtmanem Michalem Haškem a poté také tiskovou konferenci Jihomoravského kraje. Výtěžek Tříkrálové sbírky bude použitý na zlepšení podmínek poskytovaných služeb seniorům, lidem s mentálním postižením a autistům, dobrovolníkům, lidem bez domova, sociálně slabým a matkám s dětmi v sociální tísni.
foto JMKfoto JMKfoto JMK