Náměstek hejtmana Václav Božek převzal rozhodnutí o poskytnutí dotace na „Moravian Science Centre Brno“

Náměstek hejtmana Václav Božek dnes v úterý 20. prosince převzal rozhodnutí o poskytnutí dotace na vybudování interaktivního vědeckého centra „Moravian Science Centre Brno“.

Jihomoravský kraj získal na vybudování Moravian Science Centre Brno dotaci ve výši 596 502 156 korun. Rozhodnutí o poskytnutí dotace podepsal 13. prosince 2011 ministr školství Josef Dobeš.

Hlavním cílem projektu je vytvořit v Brně, v prostorách nynějšího pavilonu D v areálu Brněnských veletrhů a výstav, jedinečné, interaktivní a vysoce atraktivní centrum popularizace, propagace a medializace vědy a výzkumu. Půjde tedy o místo k seznámení se s přírodními zákonitostmi, fyzikálními jevy i chemickými úkazy populárně vědeckou formou. Centrum bude sloužit nejen studentům přírodovědných oborů, ale má za cíl oslovit i širokou veřejnost.

Na vzniku MSCB se významně podílí Jihomoravský kraj a Statutární město Brno. Dalšími spolupracujícími subjekty na projektu po odborné a vědecké stránce jsou Masarykova univerzita, Vysoké učení technické v Brně, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Mendelova univerzita v Brně, Akademie věd České republiky a Centrum dopravního výzkumu. Prostory vědeckého centra budou sloužit také jako propagace a prezentace výsledků vědy a výzkumu těchto institucí.

Plánovaný termín dokončení projektu je srpen 2014.
foto JMKfoto JMK