Vyjádření soustrasti hejtmana k úmrtí prezidenta Václava Havla

Odchodem Václava Havla ztrácí Česká republika, Evropa i svět skvělého člověka, státníka, velkého humanistu i zaníceného bojovníka za lidská práva, který byl spolutvůrcem pádu železné opony a symbolem demokratických změn ve Střední Evropě na přelomu 80. a 90. let 20. století. Jeho myšlenky a názory tu s námi žijí dál a je na nás, jak je budeme uplatňovat a naplňovat odkaz pana prezidenta Havla. Bez něj bude těžší si uvědomovat a prosazovat, že svoboda není samozřejmostí a je nutné o ni neustále usilovat. Vyjadřuji hlubokou soustrast rodině a blízkým pana prezidenta Václava Havla.


Michal Hašek
hejtman Jihomoravského kraje