Prohlášení hejtmana Michala Haška k odchodu ředitele nemocnice Kyjov

Hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek byl dnes informován, že ředitel nemocnice Kyjov Josef Pejchl skončí ve své funkci. „Zpráva mne nepřekvapila, očekával jsem ji. Je to logický krok, který, jak doufám, přispěje ke zklidnění rozjitřené atmosféry v kyjovské nemocnici,“ řekl hejtman Michal Hašek.

Klíčové je zajištění poskytování kvalitní zdravotní péče pacientům. Kraj nyní neprodleně začne hledat nového ředitele nemocnice, který kromě zajištění kvalitní a dostupné péče, vyrovnaného rozpočtu nemocnice a jejího dalšího rozvoje, bude mít za úkol uklidnit vztahy s veřejností a zaměstnanci.

„Nemocnice Kyjov je páteřní nemocnicí Jihomoravského kraje a musíme najít manažera, který nemocnici bude dále rozvíjet a modernizovat ve prospěch pacientů,“ řekl hejtman Michal Hašek. Hejtman předloží rezignaci ředitele Josefa Pejchla Radě Jihomoravského kraje. Současně poděkoval odcházejícímu řediteli za odvedenou práci.