Náměstek hejtmana Stanislav Juránek odpovídal na otázky žáků Střední školy F. D Roosevelta v Brně

Náměstek hejtmana Stanislav Juránek navštívil v pátek 2. prosince 2011 Střední školu F. D. Roosevelta pro tělesně postižené v Brně na Křižíkově ulici.

Žákům školy přiblížil v rámci besedy fungování Krajského úřadu Jihomoravského kraje a odpovídal také na zvídavé dotazy z oblasti praktického života mladého člověka, který se kvůli tělesnému handicapu hůře pohybuje, nebo je dokonce odkázán na invalidní vozík. Dotazy studentů tedy směřovaly především do problematiky veřejné dopravy, která pro člověka s tělesným postižením mnohdy představuje velkou nesnáz. Dotýkaly se taktéž možností bezbariérového přístupu do budov veřejných institucí a podobně.
foto JMKfoto JMK