Radní David Macek se zúčastnil konference regionu CENTROPE

Jihomoravský radní David Macek se v pondělí 5. prosince 2011 zúčastnil konference hejtmanů a primátorů středoevropského regionu CENTROPE, která se konala v Tomášově na Slovensku.

Tématem dopoledního jednání Politické rady CENTROPE - zástupců šestnácti regionů a měst střední Evropy - byla podpora rozvoje infrastruktury a dostupnosti a co nejlepší využití programového období EU 2014 – 2020. Radní Macek ve svém vystoupení zdůraznil význam dálničního spojení Brna s Vídní. „Cením si toho, že dolnorakouská radní Petra Bohuslav v diskusi potvrdila, že komunikace A5, tedy spojení Brna s Vídní, je prioritou Dolního Rakouska v dopravní infrastruktuře. Chtějí ji dovést do Drasenhofenu nejpozději v roce 2017,“ uvedl radní Macek.

Odpolední konference představila potenciál CENTROPE jako regionu cestovního ruchu. Zde radní Macek navrhl jako možnost dalšího propojení CENTROPE rozšíření platnosti Rodinných pasů z jižní Moravy a Dolního Rakouska do dalších středoevropských regionů.

Jihomoravský kraj je jedním z 16 regionů a měst Slovenska, Rakouska, Maďarska a České republiky, které spolupracují na vytváření nového středoevropského regionu a zintenzivnění spolupráce mezi jeho členy. Další jednání Politické rady CENTROPE se uskuteční na jaře 2012, hostitelem bude Jihomoravský kraj.
foto JMKfoto JMK