Radní David Macek se zúčastnil jednání Valné hromady sítě PURPLE

 

Člen Rady Jihomoravského kraje David Macek se ve středu 30. listopadu 2011 zúčastnil jednání Valné hromady sítě PURPLE v Bruselu. V rámci jednání přistoupilo k síti periurbánních evropských regionů Velkopolské vojvodství.

Jednání Valné hromady předcházela diskuse poslanců Evropského parlamentu s politiky členských regionů sítě PURPLE. Diskuse se týkala výzev pro peri-urbánní regiony vyplývajících z návrhů budoucí zemědělské a kohezní politiky EU. Příští jednání Valné hromady sítě PURPLE se bude konat v květnu 2012 v Jihomoravském kraji.


Periurbánní regiony jsou regiony v zázemí velkých měst, jedná se o silně urbanizované regiony. Problematika periurbánních regionů se dotýká několika oblastí – zejména rozvoje venkova, regionálního rozvoje, životního prostředí a územního plánování.
Další informace k síti PURPLE najdete na http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=151193&TypeID=1 .
foto JMKfoto JMKfoto JMK