Hejtman Michal Hašek pozdravil účastníky 5. Svatomartinské konference

Hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek pozdravil v úterý dne 29. listopadu 2011 v prostorách brněnského hotelu Holiday Inn účastníky 5. Svatomartinské konference s názvem „Dvacet let českého soutěžního práva“.

„Důvěra ve férové jednání institucí je základem pro tolik nutnou odvahu v podnikatelském prostředí, pro vědomí, že zákony jsou spravedlivé a rozhodnutí na jejich základě nestranná. Právě Úřad pro ochranu hospodářské soutěže je modelovým příkladem takové instituce. Za dvě desítky let působení v Brně se z antimonopolního úřadu stala respektovaná instituce s mimořádnou pověstí, kterou stále potvrzuje řadou kvalitních rozhodnutí,“řekl hejtman Michal Hašek.

Třídenní konferenci pořádá Úřad pro ochranu hospodářské soutěže u příležitosti dvaceti let od svého založení. Odborná vystoupení a diskuse domácích a zahraničních účastníků tohoto setkání jsou zaměřena na téma soukromého prosazování soutěžního práva, kartelů ve veřejných zakázkách nebo zákona o veřejných zakázkách a jeho připravované novelizace. Mezi hosty konference jsou například i předsedové rakouského či belgického soutěžního úřadu.
foto JMKfoto JMKfoto JMK