Náměstek hejtmana Stanislav Juránek se zúčastnil 1. sjezdu České asociace zdravotních laborantů

Náměstek hejtmana Stanislav Juránek se zúčastnil 1. sjezdu České asociace zdravotních laborantů, který se konal ve dnech 25. a 26. listopadu 2011 v Brně.

Jako zástupce kraje, který je odpovědný za školství, se Stanislav Juránek na tiskové konferenci při zahájení sjezdu vyjádřil k systému vzdělávání zdravotních laborantů. „V současné době lze tento obor studovat na vyšší odborné škole i jako bakalářský obor vysoké školy. Je třeba zaměřit se na optimalizaci systému vzdělávání, aby absolventi získali kvalitní znalosti pro svou profesi a v praxi pak i odpovídající plat,“ podotknul náměstek Juránek.

Právě rozvoj a optimalizace vzdělávání v oboru zdravotní laborant a prosazení adekvátního platového ohodnocení příslušníků této profese daly spolu s dalšími důvody v lednu roku 2010 podnět ke vzniku České asociace zdravotních laborantů. Cílem asociace je zlepšit současné postavení zdravotního laboranta ve společnosti a zvýšit všeobecné povědomí o významu tohoto povolání.
foto JMKfoto JMK