Spolupráce záchranných služeb zlepší zdravotní péči v příhraničí

Spolupráce záchranných služeb zlepší zdravotní péči v příhraničí
 

Rada Jihomoravského kraje na svém jednání 24. listopadu 2011 schválila podání žádosti a účast Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje na projektu „Bezpečný region - Zdravotnictví“, v rámci Operačního programu Přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 - 2013.

„Znamená to, že jihomoravská záchranná služba bude spolupracovat se svými kolegy z Trnavského samosprávného kraje. V prostoru česko-slovenské hranice vznikne integrovaný systém z hlediska poskytování rychlé zdravotnické pomoci. V první fázi projektu podporujeme předávání informací a následně také zapojení posádek záchranek z české i slovenské strany hranice. Znamená to, že dispečinky budou vždy posuzovat efektivitu nasazení a v případě nutnosti mohou na území jižní Moravy zasáhnout slovenští záchranáři a stejně tak na území Trnavského kraje jihomoravští. Účel je jediný – posílit péči o zdraví a život občanů jižní Moravy a Trnavského samosprávného kraje a to s možností zapojení evropských fondů v rámci přeshraniční spolupráce. Projekt je koncipován především pro mimořádné události, živelné pohromy, ale bude fungovat permanentně,“ zdůraznil na následné tiskové konferenci hejtman Michal Hašek.

Příhraniční části obou krajů pokryje jednotný informační systém, dojde k datovému propojení a datové a informační výměně mezi jednotlivými partnery. Propojí se traumatologické plánování a sjednotí postupy traumatologické péče všech subjektů, což umožní rychlou a flexibilní zdravotní pomoc při výjezdech záchranné služby, ale i v ambulantní péči. Celkově bude zajištěno efektivnější využití zdravotnických kapacit na obou stranách hranice.
Vznikne také dispečerské středisko urgentního příjmu při Fakultní nemocnici Brno - Bohunice, které zajistí centralizaci komunikace obou brněnských fakultních nemocnic se záchrannou službou. Celkově tak dojde ke zrychlení, zlepšení a zefektivnění péče o pacienta.

Hlavním partnerem projektu je Fakultní nemocnice Brno – Bohunice a jejím hlavním přeshraničním partnerem Fakultná nemocnica Trnava. Další partnery jsou Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, p.o.

Kraj podpořil projekt Toa point

Rada Jihomoravského kraje na svém jednání 24. listopadu 2011 také podpořila projekt Toa Point, který pomůže osobám se zdravotním postižením a rodičům s malými dětmi.

„Projekt vychází z námětů Národní rady osob se zdravotním postižením. Jde o možnost přístupů do veřejných záchodů a jejich úpravu pro tělesně postižené. Jižní Morava chce podpořit možnost čerpání evropských fondů a výstavbu takovýchto veřejných záchodů pro lidi se zdravotním postižením v městě Brně i v okresních městech. Věřím, že během dvou let se na klíčových místech jižní Moravy posílí síť veřejných záchodů, které budou upraveny pro naše spoluobčany se zdravotním handicapem, “ řekl hejtman Michal Hašek.

 

Kraj nadále pomáhá socioekonomicky slabším mikroregionům

Rada Jihomoravského kraje na svém jednání 24. listopadu 2011 dále vzala na vědomí naplňování systémového přístupu k rozvoji socioekonomicky slabších mikroregionů Jihomoravského kraje a souhlasila s dalším postupem při jejich rozvoji.
Systémový přístup k rozvoji socioekonomicky slabších mikroregionů jižní Moravy – Vranovska, Horňácka a Malé Hané - zahájilo vedení kraje v listopadu 2010.

Během roku 2012 budou tyto aktivity pokračovat. „V návrhu rozpočtu kraje na rok 2012 počítáme se systémovou podporou ve výši až 20 milionů korun. Obce z těchto mikroregionů budou moci podávat speciální dotační žádosti na vymezený účel. Dále se bude Jihomoravský kraj společně s Regionální rozvojovou agenturou jižní Moravy starat o grantové příležitosti a možnosti zpracování projektových žádostí na různé dotace z veřejných zdrojů. Jsme připraveni pomoci také začínajícím podnikatelům z těchto postižených mikroregionů,“ uvedl hejtman Michal Hašek.


Přehled obcí uvedených mikroregionů:

Vranovsko (okres Znojmo) - Bítov, Chvalatice, Korolupy, Lančov, Lesná, Lubnice, Onšov, Oslnovice, Podhradí nad Dyjí, Podmyče, Stálky, Starý Petřín, Šafov, Štítary, Šumná, Uherčice, Vracovice, Vranov nad Dyjí, Vratěnín, Vysočany, Zálesí, Zblovice

Horňácko (okres Hodonín) - Hrubá Vrbka, Javorník, Kuželov, Lipov, Louka, Malá Vrbka, Nová Lhota, Suchov, Tasov, Velká nad Veličkou

Malá Haná (okres Blansko) - Borotín, Cetkovice, Malá Roudka, Světlá, Šebetov, Uhřice, Úsobrno, Vanovice, Velké Opatovice

 

Dotace pro charitní dobrovolníky při mimořádných událostech

Rada Jihomoravského kraje na svém jednání 24. listopadu 2011 doporučila krajskému zastupitelstvu schválit poskytnutí dotace ve výši 100 000 korun z rozpočtu Jihomoravského kraje Diecézní charitě Brno na zajištění organizace dobrovolníků při mimořádných událostech na jižní Moravě.

„Jedná se o organizace dobrovolníků v důsledku mimořádných událostí nebo při zásazích integrovaného záchranného systému, zvláště Hasičského záchranného sboru JMK. Diecézní charita koordinuje minimálně 300 dobrovolníků, kteří jsou připraveni poskytnout pomoc,“ řekl hejtman Michal Hašek.

Dalších 100 000 korun jako dotaci pro Diecézní charitu Brno doporučila krajská rada krajskému zastupitelstvu schválit na provoz textilní banky. Textilní banka má za cíl smysluplně rozdělovat přebytky textilního a oděvního zboží potřebným. Diecézní charita Brno použije provozní dotaci na pokrytí mzdových výdajů pracovníků zapojených do provozu této banky.

 

Rada schválila Plán zimní údržby silnic

Rada Jihomoravského kraje na svém jednání 24. listopadu 2011 schválila „Plán zimní údržby silnic v Jihomoravském kraji pro zimní období 2011/2012“. Plán stanovuje rozsah, způsob a časové lhůty zimní údržby silnic II. a III. tříd ve vlastnictví kraje.

„Plán zimní údržby silniční sítě v Jihomoravském kraji zahrnuje silniční síť o celkové délce cca 4 000 km silnic II. a III. tříd. Udržované trasy jsou technologicky rozděleny na 104 pracovních okruhů. Pracovní okruhy nezahrnují zimní údržbu 121 km silnic II. a III. tříd v městě Brně, kde ji zajišťuje společnost Brněnské komunikace a.s.,“ řekl krajský radní Zdeněk Pavlík.

Správa a údržba silnic JMK (SÚS JMK) i pro nadcházející zimní období uzavřela dohody se Správou a údržbou silnic Olomouckého kraje, Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje, Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, Správou a údržbou silnic Pardubického kraje, Správou a údržbou silnic Slovácka a Správou a údržbou silnic Kroměřížska ve věci zajištění časové návaznosti a způsobu zimní údržby v zimním období 2011/2012 na vozovkách procházejících hranicemi kraje, včetně operativních přesunů hranic a odpovědnosti za zimní údržbu silnic mezi správami silnic.

Počet pracovních okruhů zajišťovaných dodavatelsky se pro zimní období 2011/2012 nemění a zůstává na počtu 39 pracovních okruhů (mimo město Brno). SÚS JMK zajišťuje vlastní technikou 65 pracovních okruhů. Vlastní technikou také zajišťuje zásahy v případě výpadků dodavatelské techniky (poruchy, havárie).
Další informace k zimní údržbě najdete na www.susjmk.cz.


foto JMKfoto JMK