Náměstek hejtmana Ivo Polák vyhlásil vítěze studentských prací

Náměstek hejtmana Ivo Polák vyhlásil ve středu dne 23. listopadu 2011 v prostorách brněnského sídla krajského úřadu vítěze soutěže diplomových a bakalářských prací se vztahem k životnímu prostředí a ekologii v Jihomoravském kraji.

Soutěže se zúčastnilo celkem 31 prací z různých vědeckých oborů. Jako nejlepší v kategorii diplomových prací komise vyhodnotila práci Jiřího Šerka z Fakulty architektury Vysokého učení technického s názvem Voda ve veřejném prostoru starého Brna. Mezi bakalářskými studenty zvítězila Veronika Tomanová se svou prací Návrh managementu floristicky významných lokalit v okolí obce Ústup. Již XI. ročník soutěže uspořádal Jihomoravský kraj ve spolupráci se školským zařízením Lipka a Ekologickým institutem Veronica.

foto JMKfoto JMKfoto JMK