Hejtman Michal Hašek se zúčastnil slavnostního ukončení rekonstrukce objektů Nemocnice TGM Hodonín

 

Hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek se v pondělí 21. listopadu 2011 zúčastnil spolu s dalšími představiteli kraje slavnostního ukončení rekonstrukce objektů Nemocnice TGM Hodonín.

Tato investiční akce trvala necelý rok, během ní se podařilo zateplit budovy nemocnice, které předtím vykazovaly značné energetické ztráty. „Jsem rád, že díky zateplení budov se podaří ušetřit ročně až tři miliony korun, které se budou moci použít na nákup přístrojové techniky a modernizaci vybavení jednotlivých oddělení nemocnice,“ řekl hejtman Michal Hašek.

Celkové náklady na akci si vyžádaly 35,1 mil. korun, z toho dotace Jihomoravského kraje činila 23,1 mil. korun, zbývající část uhradí Státní fond životního prostředí z Operačního programu Životní prostředí.
 

foto JMKfoto JMK