Hejtman Michal Hašek otevřel průtah Moravským Krumlovem

Hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek otevřel ve středu dne 16. listopadu 2011 na náměstí T. G. Masaryka v Moravském Krumlově průtah městem.

Práce na rekonstrukci komunikace v celkové délce 1,169 km trvaly sedm měsíců, jejich náklady činí 54,4 milionu korun. Oproti kontrolní ceně stanovené před začátkem zadávacího řízení dosáhl Jihomoravský kraj jako zadavatel úspory 42 procent.

Jihomoravský kraj schválil pro rok 2011 realizaci 18 významných staveb zaměřených na rozvoj dopravní infrastruktury a dopravní obslužnosti, které zajišťuje Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje. „V současné době kraj na rozdíl od vlády investuje do rekonstrukcí silnic téměř devět set milionů korun ročně. Na příští rok je na investice do dopravní infrastruktury vyčleněno ještě mnohem více - celková suma dosáhne 1,7 miliardy korun,“ uvedl hejtman Michal Hašek.

Termín pro předání stavby průtahu Moravským Krumlovem dle smlouvy o dílo je 4. prosinec 2011 - což je 244 dnů od zahájení stavebních prací. Předčasné uvedení celé silnice do provozu v kratším termínu ukončilo uzavírku průjezdu městem, která výrazně komplikovala život nejen obyvatelům města, ale zejména i turistům, kteří se ve spleti uzavírek těžko orientovali.
foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK