Hejtman Michal Hašek zahájil taktické cvičení krizových štábů

Hejtman Michal Hašek zahájil dnes ve středu 16. listopadu 2011 taktické cvičení krizových štábů orgánů krizového řízení a složek Integrovaného záchranného systému v Jihomoravském kraji „Evakuace 2011“.

„Jsem rád, že si tímto způsobem můžeme prověřit součinnost krizových štábů bez skutečného nasazení sil a prostředků,“ uvedl hejtman Michal Hašek. „Z prohlídky pracoviště krizového štábu mám velmi dobrý dojem. Podle toho, co vidím, jsem přesvědčen, že složky Integrovaného záchranného systému jsou připraveny okamžitě kvalifikovaně pomoci lidem zachraňovat jejich životy, chránit jejich zdraví. Jako hejtman vím i z minulých povodní, že se na jihomoravské záchranáře mohu spolehnout,“ zdůraznil hejtman Hašek.
Cvičení se účastní Jihomoravský kraj, obce s rozšířenou působností na území Jihomoravského kraje, složky Integrovaného záchranného systému JMK, Panel nestátních neziskových organizací v JMK a Jaderná elektrárna Dukovany.

Základním námětem cvičení je řešení situace po cvičném vzniku 3. stupně mimořádné události v Jaderné elektrárně Dukovany z radiačních příčin s únikem radioaktivních látek do ovzduší. Jeho součástí je také fiktivní evakuace obyvatel z dvacetikilometrového pásma zóny havarijního plánování Jaderné elektrárny Dukovany.
foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK