Krajský úřad vyhlásil na Brněnsku, Šlapanicku a Znojemsku signál upozornění, smogová situace se opět zhoršila

Kvůli nepříznivým rozptylovým podmínkám vyhlásil dnes 15. listopadu 2011 ve 4:00 hodin Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí signál upozornění na možnost výskytu smogové situace pro území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Brno, Šlapanice a Znojmo. Signál platí do odvolání.

Zhoršená kvalita ovzduší se týká znečišťující látky suspendované částice PM10. Nejhorší situace byla dnes ve 4:00 hodin na stanici Brno - Tuřany, kde průměrná klouzavá 24 hodinová koncentrace polétavého prachu v ovzduší byla ve výši 110,2 µg/m3 (denní limit je přitom 50 µg/m3). Na stanici Znojmo byla dnes 15. listopadu 2011 ve 4:00 hodin průměrná klouzavá 24 hodinová koncentrace polétavého prachu v ovzduší ve výši 107,8 µg/m3 (denní limit je přitom 50 µg/m3).

Žádáme spoluobčany, kteří žijí a podnikají v této lokalitě, aby v těchto dnech svým jednáním minimalizovali množství vypouštěných škodlivin do ovzduší, omezili spalování pevných paliv, omezili v domácnostech používání otevřených plynových spotřebičů a krbových topenišť, dle možnosti se zdrželi práce s chemickými látkami (např. nátěrové hmoty, rozpouštědla) a neprováděli činnosti spojené s nadměrnou prašností (přesun sypkých hmot, zeminy, sutí).

Rovněž žádáme řidiče automobilů, aby pokud možno nevyjížděli, neboť emise z automobilů se významně podílejí na zvýšené koncentraci znečišťujících látek. Doporučujeme k přepravě využívat prostředky veřejné dopravy.

Hlavně lidem starším, dětem a nemocným (osobám trpícím srdečně cévními a respiračními chorobami) se doporučuje omezit pobyty ve venkovním prostředí. Není vhodné venku sportovat. Větrat by se mělo jen krátce a intenzívně. Smog může vyvolat především dýchací obtíže. Doporučujeme zvýšit přísun vitamínů, zejména vitamínu C (ovoce, zelenina), nekouřit a vyhýbat se zakouřeným prostorám.

Změnu k lepšímu nelze očekávat, rozptylové podmínky budou během dne přechodně mírně nepříznivé. Aktuální údaje o stavu ovzduší jsou na stránkách ČHMÚ: www.chmi.cz , nebo na teletextu České televize (str. 180).
 

Plný text vyhlášení signálu upozornění pro Brno a Šlapanice ZDE (pdf, 548 kB).

Plný text vyhlášení signálu upozornění pro Znojmo ZDE (pdf, 549 kB).