Hejtman Michal Hašek se setkal s účastníky Programu podpory nadaných studentů v JMK

Hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek spolu s náměstkem Stanislavem Juránkem se dnes v pondělí dne 14. listopadu 2011 setkal s účastníky Programu podpory nadaných studentů v JMK. V rámci tohoto programu Jihomoravský kraj za školní či akademický rok poskytne žákům a studentům zařazeným do programu podporu ve výši 30 000 korun. Způsob využití těchto prostředků dokládají účastníci každoroční podrobnou zprávou o svých aktivitách v oblasti individuálního vzdělávání.

„Chceme poskytnout Vám, nadaným žákům a studentům prostředky k vhodnému rozšíření potřebných znalostí a dovedností, aby Vás samy vědecké instituce a inovativní firmy vyhledávaly,“ uvedl na setkání v zasedacím sále zastupitelstva hejtman Michal Hašek.

Do Programu se mohou zapojit žáci a studenti středních škol v Jihomoravském kraji a dále studenti bakalářských studijních programů nebo studenti prvních tří ročníků magisterských programů na vysokých školách v Jihomoravském kraji. Ve školním/akademickém roce 2011/2012 je v Programu zapojeno celkem 89 studentů – nově 20 studentů, program opouští 21 studentů.

foto JMKfoto JMK