Hejtman Michal Hašek se setkal s umělkyněmi Národního divadla Brno

Hejtman Michal Hašek a náměstek hejtmana Václav Božek se dnes ve čtvrtek 10. listopadu 2011 setkali s umělkyněmi Národního divadla Brno Jitkou Zerhaovou, Hanou Procházkovou a Zuzanou Kantorovou. Předmětem debaty bylo možnost vícezdrojového financování kultury a to nejen ve městě Brně.

Hejtman Hašek ubezpečil umělkyně, že Jihomoravský kraj podporuje významné kulturní aktivity a konkrétní akce v městě Brně a bude v tom pokračovat i podle možností krajského rozpočtu i nadále. „Smysl dnešního jednání jsem neviděl v tom, že by přišly žadatelky o dotaci, ale debatovali jsme o systému vícezdrojového financování. Řada kulturních institucí zřizovaných městem Brnem má regionální charakter. Je to problém, o kterém dobře vím i z jiných míst ČR. Jako předseda Asociace krajů budu iniciovat jednání mezi ministrem kultury, hejtmany a primátory a budeme se snažit hledat jiný model, který bude znamenat vícezdrojové a víceleté financování“, uvedl po jednání hejtman Michal Hašek. 

foto JMKfoto JMK

.