Hejtman Michal Hašek provedl studenty krajským úřadem

Hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek se dnes v úterý dne 8. listopadu 2011 zúčastnil besedy s žáky základních a středních škol, která se konala v zastupitelském sále v brněnské budově krajského úřadu. Studenti se v diskusi s hejtmanem Michalem Haškem a ředitelkou krajského úřadu Věrou Vojáčkovou dozvěděli podrobnosti o fungování Jihomoravského kraje a úřadu. V průběhu dne měli studenti možnost nejen vyzkoušet si hlasování po vzoru zastupitelů, ale mohli také navštívit zasedací místnost Rady JMK a pracovnu hejtmana.