Hejtman Michal Hašek zahájil přednášku na téma Hrobky rodiny Liechtensteinů

Hejtman Michal Hašek v sobotu dne 5. listopadu 2011 zahájil přednášku v sále Duchovního centra ve Vranově u Brna na téma Hrobky rodiny Liechtensteinů – vztah vysoké aristokracie ke svým předkům.

Ve svém projevu se mimo jiné zmínil o velmi dobrých vztazích kraje s Lichtenštejnským knížectvím. „Jihomoravský kraj sehrával v rámci svých kompetencí ojedinělou a svým způsobem průkopnickou roli při navazování bližších vztahů s Liechtensteinským knížectvím ještě dříve, než došlo k navázání diplomatických styků. Jsem přesvědčen, že tuto významnou roli hraje v jejich praktickém naplňování jižní Morava i dnes,“ řekl hejtman Michal Hašek.

Rodinná hrobka Liechtensteinů se nachází ve Vranově u Brna u tamního poutního kostela Narození Panny Marie. Tato hrobka patří k symbolům liechtensteinské státnosti a suverenity, proto na její obnovu přispěl i Jihomoravský kraj.
foto JMK