Krajský úřad vyhlásil v Brně signál upozornění, smogová situace se zhoršila

Kvůli nepříznivým rozptylovým podmínkám vyhlásil dnes 3. listopadu 2011 v 8:00 Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí signál upozornění na možnost výskytu smogové situace pro území správní obvod obce s rozšířenou působností Brno. Signál platí do odvolání.

Zhoršená kvalita ovzduší se týká znečišťující látky suspendované částice PM10. Nejhorší situace byla na měřící stanici Brno - Tuřany naměřená dne 3. 11. 2011 v 6:00 hodin, kdy průměrná klouzavá 24 hodinová koncentrace suspendovaných částic PM10. v ovzduší byla ve výši 114,2 μg/m3 (denní limit je přitom 50 μg/m3).

Žádáme spoluobčany, kteří žijí a podnikají v této lokalitě, aby v těchto dnech svým jednáním minimalizovali množství vypouštěných škodlivin do ovzduší, omezili spalování pevných paliv, omezili v domácnostech používání otevřených plynových spotřebičů a krbových topenišť, dle možnosti se zdrželi práce s chemickými látkami (např. nátěrové hmoty, rozpouštědla) a neprováděli činnosti spojené s nadměrnou prašností (přesun sypkých hmot, zeminy, sutí).

Rovněž žádáme řidiče automobilů, aby pokud možno nevyjížděli, neboť emise z automobilů se významně podílejí na zvýšené koncentraci znečišťujících látek. Doporučujeme k přepravě využívat prostředky veřejné dopravy.

Hlavně lidem starším, dětem a nemocným (osobám trpícím srdečně cévními a respiračními chorobami) se doporučuje omezit pobyty ve venkovním prostředí. Není vhodné venku sportovat. Větrat by se mělo jen krátce a intenzívně. Smog může vyvolat především dýchací obtíže. Doporučujeme zvýšit přísun vitamínů, zejména vitamínu C (ovoce, zelenina), nekouřit a vyhýbat se zakouřeným prostorám.

Změnu k lepšímu nelze očekávat, vzhledem k inverznímu a bezvětrnému charakteru počasí, k výraznější změně inverzního charakteru počasí nedojde zřejmě do konce tohoto týdne.

Aktuální údaje o stavu ovzduší jsou na stránkách ČHMÚ: www.chmi.cz , nebo na teletextu České televize (str.180).

Plný text vyhlášení signálu upozornění ZDE (pdf, 117 kB).