Rada kraje jednala o podpoře výzkumu a školství

Kraj láká další špičkové vědce

Rada Jihomoravského kraje na svém jednání 20. října 2011 doporučila krajskému zastupitelstvu poskytnutí dotace 1,8 milionů korun Jihomoravskému centru pro mezinárodní mobilitu na projekt SoMoPro Enterprise.

Novinkou projektu je podpora práce špičkových zahraničních vědců v aplikovaném výzkumu ve firmách. Dosud totiž kraj podporoval pobyt vědců pouze ve veřejných institucích, jako jsou vysoké školy. „Je naším dlouhodobým cílem, aby se jižní Morava stala českým Silicon Valley. Projekty, jako je tento, nám pomáhají tento cíl uskutečnit,“ řekl hejtman Michal Hašek.

Peníze uvolněné krajem by měly jít na spolufinancování činnosti nově vzniklé laboratoře ve firmě Honeywell. Principem financování je, že kraj hradí soukromým společnostem s vědeckovýzkumnými ambicemi 50 procent mzdových nákladů na přicházejícího špičkového zahraničního vědce, kolem kterého se pak dále vytvoří vědeckovýzkumný tým. Zbytek si musí společnost uhradit sama.

Brno a jižní Morava je jedničkou mezi regiony v České republice v oblasti podpory vědy, výzkumu a inovací. Do našeho regionu zamíří v nejbližších letech třetina peněz z evropských fondů určených pro Českou republiku v této oblasti. 

Kraj se zapojil do projektu podnikatelského inkubátoru Novira

Rada Jihomoravského kraje na svém jednání 20. října 2011 schválila partnerství Jihomoravského kraje v projektu „Podnikatelský inkubátor Novira“, který předložila společnost Westcom akcelerátor, s.r.o.

Záměrem inkubátoru Novira je vytvořit prostředí pro rozvoj malých inovativních firem, které hodlají podnikat především v oblasti webových a mobilních služeb na internetu, a následně jim pomoci s akcelerací jejich podnikatelských záměrů. Obecným cílem podnikatelského inkubátoru je poskytnout podnikatelům v začátcích podnikání chráněné prostředí, kde se budou moci soustředit především na vývoj svých produktů, služeb a technologií, a maximálně jim ulehčit starosti s chodem firmy. Partnerství Jihomoravského kraje bude spočívat především v aktivní podpoře marketingových a obchodních aktivit, přípravy obchodních strategií, vyhledávání investorů a pomoci při vyjednávání jejich vstupu do začínajícího podniku.

Za projektem žadatele stojí mateřská společnost Westcom, s.r.o., která se již od svého vzniku v roce 1998 věnuje podnikání v oblasti internetu. Mezi nejúspěšnější projekty společnosti patří projekt Webnode (www.webnode.com). V případě schválení projektu „Podnikatelský inkubátor Novira“ v rámci Operačního programu Podnikání a inovace bude Jihomoravský kraj partnerem bez finanční účasti. „Podnikatelský inkubátor Novira“ je aktuálně ve výstavbě na ulici Hlinky 70 v Brně.


Na průběh optimalizace středních škol bude dohlížet pracovní skupina pod vedením náměstka hejtmana Stanislava Juránka

Rada Jihomoravského kraje na svém jednání 20. října 2011 rozhodla o vzniku pracovní skupiny pro optimalizaci středních škol pod vedením náměstka hejtmana Stanislava Juránka. Pracovní skupina, ve které budou zástupci všech politických klubů krajského zastupitelstva, zástupci odborů a tripartity, bude dohlížet nad průběhem optimalizace středních škol.

Rada také povolila mikulovskému gymnáziu pro školní rok 2012/2013 přijímat žáky do jedné třídy čtyřletého gymnázia. „Jde o splnění závazku, který jsem v Mikulově dal během oslav 380. výročí vzniku nejstaršího gymnázia na jižní Moravě,“ řekl hejtman Michal Hašek.

Rada rovněž jmenovala na základě vyhraných konkurzů dva nové ředitele středních škol - Janu Markovou ředitelkou Střední školy potravinářské a služeb v Brně a Jiřího Souchopa ředitelem Gymnázia, Střední odborné školy a Středního odborného učiliště v Mikulově.
foto JMKfoto JMK