Kraj schválil ceny jízdného v integrované dopravě

Rada Jihomoravského kraje na svém jednání 20. října 2011 vydala nařízení o stanovení maximálních cen jízdného v integrované dopravě na území kraje a vzala na vědomí zvýšený tarif jízdného od 1. ledna 2012.

O průměrném zvýšení jízdného o 11 procent rozhodla rada již na svém červnovém zasedání. Dnes byly schváleny konkrétní částky jednotlivého jízdného a předplatných jízdenek. Poslední zvýšení cen se uskutečnilo v dubnu 2009. Jak zdůraznil náměstek hejtmana Václav Horák, radní přistupovali ke zvýšení citlivě: „Během dalších dvou let se s tarifem patrně hýbat nebude. To si vyžádá, abychom systém IDS dále optimalizovali, zefektivnili a v případě potřeby dokázali nalézt prostředky v krajském rozpočtu, abychom dokryli případnou ztrátu, protože navýšení tarifu nepostihne všechny náklady spojené s provozem IDS“.

Zvýšení cen jízdného je vynuceno růstem sazby DPH a současně růstem cen energií. Místo původně zvažovaných 20 procent dojde k průměrnému zvýšení cen jízdného o 11 procentních bodů. Nové ceny v rámci Tarifu IDS JMK nevybočují z průměrných republikových cen jízdného.

Konkrétní změny v tarifech IDS JMK najdete v tabulce ZDE (pdf, 116 kB), zvýhodnění v novém Tarifu IDS JMK ZDE (doc, 38 kB).