Hejtman Michal Hašek podepsal smlouvu o podpoře rodinné politiky

Hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek dnes ve čtvrtek 20. října 2011 podepsal při tiskové konferenci s prezidentkou Sítě mateřských center o. s. Rut Kolínskou Smlouvu o spolupráci při realizaci rodinné politiky na území Jihomoravského kraje. Ke slavnostnímu podpisu došlo v budově Krajského úřadu Jihomoravského kraje na Žerotínově náměstí v Brně.

„Skrze síť mateřských center bude kraj informován o problémech, které matky mají, a tyto informace vedení kraje pomohou, aby jeho rodinná politika co nejvíce reflektovala zájmy rodin,“ komentoval význam smlouvy pro kraj hejtman Michal Hašek.

Smlouva vymezuje základní práva a povinností smluvních stran při spolupráci na systematické podpoře rodin prostřednictvím koordinovaných opatření týkajících se všech oblastí života rodin na území Jihomoravského kraje. Vedle intenzivní spolupráce v oblasti prorodinné politiky JMK se jedná i o spolupráci na kampani Společnost přátelská rodině. Obě strany se rovněž zavazují ke vzájemnému sdílení a šíření informací, k odborným konzultacím i zvaní na akce s prorodinnou tématikou. Smlouva vyústila z dlouhodobé spolupráce obou stran.

„Podpis smlouvy má pro nás zlomový význam, proto si dnešního kroku velmi vážíme. Obdobně úzká spolupráce Sítě mateřských center s kraji probíhá ve více krajích ČR, ale Jihomoravský kraj se stal prvním krajem, který se jasně ke spolupráci přihlásil a zavázal se v ní pokračovat. Věříme, že příklady táhnou a že brzy budou podobné smlouvě nakloněny i další kraje,“ řekla po podpisu smlouvy prezidentka Sítě mateřských center Rut Kolínská.

Smlouva se podepisuje na dobu neurčitou.
foto JMKfoto JMK