Hejtman Michal Hašek popřál k 100. narozeninám válečnému veteránovi Rudolfu Albrechtovi

Hejtman Michal Hašek dnes dne 19. října 2011 v budově Obecního úřadu v Lelekovicích osobně pogratuloval k 100. narozeninám válečnému veteránovi a nositeli titulu Osobnost české stomatologie Rudolfu Albrechtovi.

MUDr. Rudolf Albrecht se narodil 18. října 1911 v Lelekovicích u Brna. V průběhu II. světové války se zapojil do protifašistického odboje. Po nástupu komunistického režimu byl v roce 1949 zatčen za údajný pokus o útěk za hranice. Byl odsouzen k dvouletému nepodmíněnému trestu, ke ztrátě doktorátu, občanských práv, propadnutí veškerého majetku a vojensky degradován. Prošel věznicemi v Praze na Pankráci, v Chebu i v Brně. Rudolf Albrecht je znám také jako tvůrce rozhledny na Babím Lomu.

foto JMKfoto JMKfoto JMK