Hejtman Michal Hašek odmítá zpoplatnění dálnice D1 v Brně a vybírání mýta v příměstských komunikacích I. třídy

Hejtman Michal Hašek odeslal dnes dne 14. října 2011 ministerstvu dopravy připomínky Jihomoravského kraje k návrhu vyhlášky o užívání zpoplatněných komunikací. Jihomoravský kraj má čtyři zásadní připomínky k připravované vyhlášce o zpoplatnění komunikací.

Kraj požaduje, aby dálnice D1 nebyla zpoplatněna mezi exity Kývalka a Slatina. Tato zásadní připomínka má fatální vliv na zklidnění dopravy a životní prostředí (hluk, exhalace) v přilehlých částech města Brna, ležících na doprovodných pozemních komunikacích k dálnici D1.: „Dálnice D1 prochází zastavěnou aglomerací města Brna a souběžná silnice II/602 s dálnicí D1 v průtahu městskou částí Brno–Bosonohy byla rekonstruována na parametry zklidněné komunikace procházející touto zastavěnou částí. Proto není možné uvažovat o tom, že veškerý příměstský provoz z Brna do oblasti Rosicka a Ivančicka a opačně by byl veden po této komunikaci. Chci připomenout určitou analogii s vedením dálnice D1 Prahou, kde taktéž dálnice D1 prochází zastavěnou aglomerací a tento úsek je vyňat z těch, které podléhají časovému poplatku,“ zdůraznil hejtman Michal Hašek

Dále kraj požaduje, aby se na silnici I. třídy R 52 v úseku Pohořelice, sever – Pohořelice, jih (exity 23 – 26) nevybíralo mýtné a neplatil časový poplatek. Tyto dvě připomínky mají velký dopad na dopravní situaci ve městě Pohořelice. „Vozidla jedoucí po diagonále z oblasti Židlochovicka a Hustopečska do oblasti Znojemska a opačně totiž ve značné míře používají silnici II/416 a II/395 přes město Pohořelice a ne silnici R52. Tím dochází ke zhoršení bezpečnosti silničního provozu i ke zhoršení životního prostředí ve městě Pohořelice,“ napsal v připomínce kraje hejtman Michal Hašek.

Jihomoravský kraj rovněž požaduje vypustit úsek silnice I/52 Modřice, sever – Rajhrad ze Seznamu silnic I. třídy, jejichž užití podléhá mýtnému. „Zásadním argumentem pro vypuštění tohoto silničního úseku ze Seznamu silnic I. třídy, jejichž užití podléhá mýtnému, je skutečnost, že v tomto úseku je na silnici I/52 napojena obec Popovice u Rajhradu - pro tu je toto napojení jediným komunikačním připojením na silniční síť,“ uvedl v dokumentu hejtman Michal Hašek.