Hejtman Michal Hašek otevřel opravenou silnici v Ratíškovicích

Hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek dnes ve středu 12. října 2011 slavnostně zahájil provoz nově opravené silnice v Ratíškovicích.

Při rekonstrukci byly vyměněny všechny konstrukční vrstvy vozovky do hloubky více než půl metru včetně odvodnění do nově vybudované dešťové kanalizace a stávající obecní kanalizace. Navíc bylo nutné zbořit starý most na trase průtahu a vybudovat nový. Součástí projektu byly také přeložky vodovodu či telefonních kabelů. Rekonstrukce trvala 153 dní.

„V současné době Jihomoravský kraj na rozdíl od vlády investuje do rekonstrukcí silnic v regionu téměř devět set milionů korun ročně,“ řekl při otevírání opraveného průtahu hejtman Michal Hašek. Hejtman také zdůraznil, že se podařilo získat oproti předpokládaným nákladům slevu 30 procent. Rekonstrukce tak kraj nakonec přišla na 33,6 milionů korun.

Letos kraj připravil 16 podobných staveb. Na příští rok je na investice do dopravní infrastruktury vyčleněno mnohem více. Celková suma dosáhne 1,7 miliardy korun. „Doufám, že díky správně nastaveným výběrovým řízením se podaří náklady opět srazit alespoň o třetinu,“ dodal hejtman Michal Hašek.

foto JMKfoto JMKfoto JMK