Vláda se bojí soudu s kraji o peníze na vlaky – vyhazuje hejtmana z dozorčí rady ČD

 

Během dneška jsem obdržel informaci o záměru ministra dopravy Pavla Dobeše ( VV ) odvolat zástupce krajů z dozorčí rady Českých drah. Obrátil jsem se okamžitě na předsedu vlády Petra Nečase se žádostí o vyjasnění situace. V odpoledních hodinách mi telefonicky premiér Nečas záměr potvrdil s odůvodněním, že jde o reakci vlády na žalobu krajů, kterou se domáháme plnění závazku z memoranda o financování regionální železniční dopravy, uzavřeného v roce 2009 mezi kraji a vládou ČR.

Postup premiéra a ministra dopravy považuji za bezprecedentní útok na zástupce regionů v dozorčím orgánu Českých drah za situace, kdy kraje jsou klíčovým objednatelem osobní železniční dopravy, hradí miliardové částky ČD a logicky mají zájem na kontrole hospodaření ČD prostřednictvím zastoupení jednoho člena v dozorčí radě. Jestliže premiér použil jako podpůrný argument fakt, že by zástupce krajů v dozorčí radě mohl informace získané v ČD použít v soudním sporu mezi kraji a státem, musím konstatovat následující:

1) Vláda se bojí soudního sporu s kraji a snaží se zamezit krajům získat podpůrné důkazy proti postupu vlády, která porušuje dohodu s kraji z roku 2009 o financování ztráty regionální železniční dopravy.
2) K dnešnímu dni nebyla podána žaloba krajů proti vládě, neboť asociace krajů preferovala dodnes dohodu a smírné řešení. Bohužel Nečasova vláda opět volí silové řešení a dává přednost válcování před dialogem. Za této situace nezbývá než svolat mimořádné jednání Rady Asociace krajů ČR a ihned podat nejen žalobu na plnění závazku vlády v rozsahu memoranda z roku 2009, ale i předběžná soudní opatření, která zabrání možným manipulacím s důkazy, kterých se vláda, soudě podle křečovité a panické řeči s odvoláním zástupce krajů z dozorčí rady ČD, nebude štítit.

Vyzývám předsedu vlády Petra Nečase a ministra dopravy Pavla Dobeše, aby okamžitě upustili od záměru odvolat zástupce krajů z dozorčí rady ČD, jinak ponesou politickou i právní odpovědnost z podezření nepřípustně ovlivnit soudní spor vlády a krajů zatajováním důkazů či znemožnění přístupu k nim. Občanům ČR a tedy všech krajů opakovaně zdůrazňuji, že si je vláda bere jako rukojmí své neschopnosti zvládnout hospodaření státu a naplnění daňových příjmů dle schváleného státního rozpočtu. Je trapné požadovat po krajích, kterým klesly daňové příjmy v průměru o 20% a vláda je navíc cíleně likviduje neustálým snižováním dotací na sociální služby či úhrad ze zdravotního pojištění, chtít dalších 600 mil. Kč na regionální železniční dopravu více oproti nynějším úhradám.

Michal Hašek, předseda Asociace krajů ČR a hejtman Jihomoravského kraje