Evropské peníze pomohou proplatit odstranění povodňových škod

Hejtman Hašek: Kraj vyhlásil veřejnou zakázku na stavbu Archeoparku Mikulčice

 

Rada Jihomoravského kraje dnes ve čtvrtek dne 6. října 2011 schválila žádost o dotaci z Fondu solidarity Evropské unie, který byl v roce 2002 založen na krytí škod způsobených přírodními katastrofami. Kraji tak budou proplaceny prostředky, které minulý rok vynaložil na odstranění povodňových škod.


„Jako dobří hospodáři se snažíme šetřit peníze českých daňových poplatníků a využít možnosti financovat škody způsobené povodněmi v létě minulého roku z prostředků Evropské unie,“ zdůraznil na tiskové konferenci hejtman Michal Hašek.

Finanční prostředky budou využity na proplacení opravy a čištění propustky na komunikaci III/4213 Klobouky u Brna. V tomto případě kraj požádal o proplacení 2,3 milionu korun.

Kraj hned během povodní a po nich poskytl zasaženým obcím prostředky ve výši 1,41 milionu korun a nyní žádá o jejich proplacení z příslušného fondu EU. Jedná se o obce Podolí, Hodějice, Šaratice, Týnec, Tvarožná Lhota, Lužice, Louka, Hrušky, Blatnička, Hrubá Vrbka a město Slavkov u Brna. Dotace v celkové výši 3,7 milionu korun bude součástí příjmu rozpočtu Jihomoravského kraje.

Kraj pak jako zprostředkovatel žádostí o dotaci pak žádá o úhradu výdajů vynaložených obcemi Hostěrádky-Rešov, Heršpice, Javorník, Milonice, Veselí nad Moravou, Zbýšov a Bučovice v celkové výši 2,79 milionů korun.

Do kraje tak přiteče celkem 6,5 milionů korun.

Evropská komise se v červnu 2011 vyčlenila na více než pět milionů euro na krytí části výdajů spojených s likvidací následků povodní z května a června 2010 na území čtyř moravských krajů. Kraj dostal možnost čerpat finanční prostředky po podepsání dohody o implementaci FSEU v ČR v polovině srpna 2011 a okamžitě o finanční prostředky zažádal.

 

Kraj vyhlásil veřejnou zakázku na stavbu Archeoparku Mikulčice

Hejtman Michal Hašek na tiskové konferenmci po jednání krajské rady také oznámil, že Rada JMK kraje dnes schválila zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Zhotovitel stavby – Archeopark Mikulčice – Akropole“ zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení.

Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací - rekonstrukce Haly nad I. a II. kostelem v Mikulčicích, úprava stávajících pěších komunikací, výstavba Velkomoravské cesty, výstavba Velkomoravské brány, položení potrubí pro odvod dešťové vody a instalování mobiliáře s informačním systémem. Termín ukončení předání a převzetí stavby Archeoparku je nejpozději do 29. 3. 2013.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 18 milionů Kč bez DPH. Lhůta pro podání nabídek končí dne 4. 11. 2011. Základní hodnotící kritériem je nejnižší nabídková cena bez DPH. Text výzvy k podání nabídek na tuto veřejnou zakázku bude zveřejněn na úřední desce na webových stránkách Jihomoravského kraje

Tento projekt schválil k financování Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod pro oblast podpory 2.1 Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch v červnu letošního roku.

 

Čtvrtý ročník přehlídky České ručičky

Rada Jihomoravského kraje na svém dnešním jednání rovněž vyhlásila 4. ročník přehlídky České ručičky pro školní rok 2011/2012.

Jeho hlavní náplní bude zápolení žáků středních odborných škol a středních odborných učilišť o ocenění s názvem České ručičky v národních, případně i mezinárodních soutěžích odborných dovedností v celkem 21 oborech (zahradník, kadeřník, kosmetička, kuchař, číšník, cukrář, elektro-slaboproud, elektro-silnoproud, obráběč kovů, zámečník, mechanik-seřizovač, klempíř, pokrývač, tesař, mechanik plynových zařízení, instalatér, opravář zemědělských strojů, dřevorubec, autolakýrník, mechanik opravář/automechanik a karosář).

Jde o součást aktivit směřujících ke zvýšení významu učňovského školství v České republice a propagace prestiže jednotlivých řemesel v očích celé společnosti, zejména pak u samotných žáků a jejich rodičů.
Hlavním pořadatelem a organizátorem přehlídky je Střední odborná škola a Střední odborné učiliště stavební, Brno-Bosonohy, Pražská 38b.


foto JMKfoto JMKfoto JMK