Centrum policejní spolupráce na česko-rakouské hranici slaví 5 let

Pět let Centra policejní spolupráce Mikulov Drasenhofen dnes bilancovali zástupci bezpečnostních orgánů Dolního Rakouska a Jihomoravského kraje. Jednání v budově bývalého hraničního přechodu se zúčastnili také představitelé samoprávy z obou stran hranice v čele s jihomoravským hejtmanem Michalem Haškem.

Hejtman ve svém vystoupení zdůraznil, že otázky bezpečnosti patří k prioritám krajské samosprávy. „Jsem rád, že patří i k prioritám přeshraniční spolupráce Jihomoravského kraje a Dolního Rakouska. Chtěl bych vám poděkovat, že se už 5 let podílíte na společném zajišťování bezpečnosti občanů obou států. Přijel jsem si poslechnout to, co funguje a počítám s tím, že v debatě zazní i témata, na kterých je třeba ještě pracovat. Jsem také připraven využít tyto poznatky při mé práci předsedy Asociace krajů při kontaktu s ministerstvem vnitra, ministerstvem zahraničí, případně dalšími ústředními orgány České republiky," uvedl hejtman Michal Hašek.

V rámci vyhodnocení pěti let činnosti centra byla jeho pracovníkům předána ocenění jihomoravského krajského policejního ředitele za přínos v oblasti česko-rakouské přeshraniční spolupráce. Toto ocenění obdržel též hejtman Michal Hašek. Ten na následné tiskové konferenci vyzdvihl dobrou spolupráci policejních složek obou zemí. „Jsem rád, že Jihomoravský kraj mohl darem ze svého rozpočtu v letošním roce pomoci policii v obtížné rozpočtové situaci státu. Připomenu, že to byla schůzka hejtmanů s premiérem a ministrem vnitra, která napomohla zvýšení rozpočtu policie v roce 2012 o 700 mil korun,“ zdůraznil hejtman Michal Hašek.

Centrum policejní spolupráce Mikulov Drasenhofen zahájilo svou činnost 3. 7. 2006. Jde o jedno ze šesti obdobných center v ČR, má nepřetržitý provoz. Mezi jeho hlavní činnosti patří mj. vzájemné předávání informací o vlastnících vozidel, informací o držitelích řidičských průkazů, pátraní po osobách a věcech.

V budově Centra policejní spolupráce Mikulov Drasenhofen vzniklo technické zázemí pro konání společných jednání policejních složek, a to na všech úrovních od strategických porad vedení policie přes setkání regionálních partnerů a v neposlední radě pro potřeby místních pracovních týmů, ať již po linii služby pořádkové policie nebo policie kriminální. Prostory jsou nyní nově uzpůsobeny též pro konání školení a instruktáží tzv. smíšených hlídek složených z příslušníků české a rakouské policie. Tyto smíšené hlídky působící na obou stranách státní hranice mají za úkol zejména přispívat k bezpečnosti v pohraničí a v případě konání větších společenských či kulturních akcí preventivně působit na úseku veřejného pořádku.

foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK