V Lednici byla slavnostně otevřena Akademická zahrada

Za účasti hejtmana Michala Haška byla dnes v areálu Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Lednici slavnostně otevřena Akademická zahrada.

Zahrada vznikla na ploše 5600 metrů čtverečních v sousedství fakultních budov a kolejí. Bude veřejně přístupná a bude zároveň sloužit jako modelová předloha pro obce i širokou veřejnost. „Těší mne, že Jihomoravský kraj mohl svým významným dílem - dotací ve výši devíti milionů korun - přispět k uskutečnění tohoto díla,“ řekl při otevření hejtman Hašek. „Jsem přesvědčen, že Akademická zahrada bude výborně sloužit svému účelu - jak výuce studentů, tak jako experimentální pracoviště. Současně zde budou představovány nové technologie, materiály a sortiment uplatnitelný při úpravách veřejného prostranství měst a obcí,“ dodal.

V projektu založení zahrady architekti navrhli vysadit na pozemek ucelenou škálu rostlin, stromů, keřů, popínavek a květin všech druhů, které se v současnosti uplatňují v parcích. Zahrada by tak měla sloužit jako modelová předloha pro obce i zájemce o zahrádkářství a krajinářskou tvorbu.

Mendelova univerzita sídlí v Brně. V Lednici má odloučené pracoviště, které se věnuje zahradnickým oborům. Navazuje tak na staletou tradici zahradnických a parkových úprav v okolí, jejichž výsledkem je Lednicko-valtický areál zapsaný na seznamu světového dědictví UNESCO.

Založení Akademické zahrady je součástí strategie zahradnické fakulty. Záměrem je vybudovat v regionu centrum vědy a vysokoškolského vzdělávání v tomto oboru.
foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK