Hejtman podepsal Zásady územního rozvoje JMK

 

Veřejnou vyhlášku Oznámení o vydání Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje dnes podepsal hejtman Michal Hašek.

Zásady územního rozvoje JMK (ZÚR JMK) vydali krajští zastupitelé na svém zasedání 22. září 2011. Jde o klíčový strategický dokument nezbytný pro rozvoj jižní Moravy v příštích letech. ZÚR JMK mj. stanovují základní požadavky na účelné a hospodárné uspořádání území kraje, vymezují plochy a koridory nadmístního významu a stanovují požadavky na jejich využití.

Hejtman Michal Hašek v této souvislosti velmi ocenil skutečnost, že tento dokument podpořily všechny politické kluby v současném zastupitelstvu. „To je něco, co dává tomuto dokumentu velkou naději a stabilitu a ukazuje, že přes různost názorů jsme byli schopni se sjednotit. Jižní Morava ukázala, že v klíčových věcech umíme táhnout za jeden provaz,“ řekl hejtman Hašek.

Plný text vyhlášky ZDE (pdf, 2 MB).
 

foto JMK