Optimalizace středních škol schválena

Hejtman Hašek: Jde o odpovědné a nutné rozhodnutí pro budoucnost

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje na svém dnešním zasedání rozhodlo o optimalizaci středních škol zřizovaných Jihomoravským krajem. Výsledkem je sloučení 30 středních škol do 15 subjektů.

Jediným rozdílem proti původnímu návrhu je zachování samostatné existence Gymnázia Židlochovice. Zastupitelstvo současně uložilo odboru školství do konce března příštího roku připravit kritéria pro komplexní změny v gymnaziálním vzdělávání v Jihomoravském kraji, podle kterých bude nastavena koncepce všech gymnázií zřizovaných krajem (včetně Gymnázia Židlochovice a Gymnázia Hustopeče).

„Jedná se o rozhodnutí, které je nezbytné. Uvědomuji si, že nejde o krok populární, ale o výraz odpovědnosti do budoucna, který podpoří kvalitu středoškolského vzdělávání a oborovou pestrost nabídky vzdělávání v Jihomoravském kraji. Chci poděkovat zastupitelům všech politických stran, kteří v hlasování podpořili optimalizační kroky Jihomoravského kraje, protože se jedná o zodpovědné rozhodnutí. Jako hejtman vyjadřuji přesvědčení, že optimalizace přinese zkvalitnění středoškolské soustavy v kraji. Tím optimalizace nekončí. Do konce roku budeme chtít zveřejnit kritéria pro budoucí optimalizaci gymnázií zřizovaných Jihomoravským krajem, diskutovat ho se všemi partnery v kraji a poté v rámci zastupitelstva dohodnout takový postup, kdy by v příštích dvou až tří letech budoucí zastupitelstvo podle předem daných kritérií pokračovalo v optimalizaci krajských gymnázií zřizovaných krajem. I když na některých místech v kraji nebude toto rozhodnutí bráno s nadšením, považuji ho za odpovědné a nutné. Do budoucna pomůže jak krajskému střednímu školství, tak kraji jako celku. Chci ocenit zastupitele, kteří nejsou ze stran krajské koalice, a nehlasovali proti návrhu. Jde o všechny přítomné zastupitele klubu KSČM a šest zastupitelů z klubu ODS,“ řekl hejtman Michal Hašek.

Náměstek hejtmana Stanislav Juránek upozornil, že školy jsou dnes obsazené ze 75 procent, a kdyby se místa nerušila, byla by za tři roky obsazenost pětapadesátiprocentní. Sloučením by se měl počet míst ve školách snížit asi o 2 000 míst, půjde však o ta, která už dnes zůstávají po každoročních zápisech nenaplněná. Jak zdůraznil, školy se neruší, ale sestěhovávají. „To, co jsme chtěli zachovat, je zachování dobrého vzdělání ve všech regionech Jihomoravského kraje. Oborové nastavení se určitě podařilo. Systémově jsme vyřešili záležitost obchodních akademií v celém kraji,“ uvedl. Podle náměstka Juránka by Jihomoravský kraj bez optimalizace příští rok doplácel na provoz škol 187 milionů korun. Tato částka by během čtyř let narostla až na 550 milionů korun, tedy desetinu krajského ročního rozpočtu. „Naším cílem je, abychom nachystali pro příští politickou reprezentaci kraje nejlepší materiál, aby mohli pokračovat v optimalizaci. Věřím, že se to během příštích dvou let podaří a že jihomoravské školství bude patřit k nejlepším v České republice,“ dodal náměstek Juránek.

Předseda Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost krajského zastupitelstva Jiří Janda uvedl, že i po tomto kroku zůstává v kraji nabídka 11 800 míst na středních školách pro 8 500 žáků vycházejících z devátých tříd. „K tomu je třeba ještě připočítat dalších asi 2500 až 3000 míst na školách soukromých, obecních a církevních. Z těchto čísel jednoznačně vyplývá, že optimalizace bude pokračovat,“ zdůraznil.

Jednání krajského zastupitelstva se zúčastnil také ministr školství Josef Dobeš, který podle svých slov přijel podpořit a povzbudit jihomoravské zastupitele k další vlně optimalizace sítě středních škol. „Je málo dětí a hodně škol. Věřím, že společný úkol mi pomohou jihomoravští zastupitelé zase o kousek zvládnout,“ řekl ministr Dobeš.

Proces optimalizace probíhá již od vzniku kraje. V průběhu roku 2001 převzal kraj 278 školských příspěvkových organizací, k 1. 9. 2011 jich zřizuje 209. Počet středních škol se z původních 115 v roce 2001 snížil na stávajících 87, a přesto je v průměru čtvrtina kapacit středních škol neobsazených.

Přehled slučovaných škol ZDE (doc, 44 kB).
foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK