Mikulovská konference hodnotila přeshraniční spolupráci

Dosavadním výsledkům přeshraniční česko-rakouské spolupráce v současném programovém období Evropské unie a její vizi do budoucna byla věnována dnešní konference v Mikulově, na které Jihomoravský kraj reprezentoval náměstek hejtmana Václav Božek.

Spolu s ním se pódiové diskuse v sále mikulovského zámku zúčastnili členka vídeňského zemského sněmu Elisabeth Vitouch, zemská radní spolkové země Dolní Rakousko Barbara Schwarz a hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek.

Představitelé jednotlivých regionů v rámci konference „Partnerství Rakousko – Česká republika ve středoevropském prostoru – PRO 2013+“ představili konkrétní projekty, které se podařilo realizovat, a hovořili o nových.

Náměstek Božek zdůraznil, že cílem konference je zhodnotit dosavadní přeshraniční spolupráci tak, aby v příštím programovém období Evropské unie 2014 – 2020 byla ještě úspěšnější. „Jestliže dříve šlo zejména o projekty pro rozvoj regionů bezprostředně sousedících se státní hranicí, v budoucnu by se měly zaměřit na spolupráci při zvýšení konkurenceschopnosti našich regionů,“ uvedl náměstek hejtmana Václav Božek.

Podrobnější informace o dosavadní přeshraniční spolupráci jsou uvedeny ZDE (doc, 41 kB), ZDE (doc, 37 kB), ZDE (doc, 50 kB) a ZDE (doc, 42 kB).