Kraj bojuje proti kyberšikaně

Jihomoravský kraj v současnosti realizuje projekt s názvem „Bezpečně v kyberprostoru“, který je zaměřený na uživatele osobních počítačů a klade za cíl omezení rozšiřování nebezpečných počítačových jevů jako je kyberšikana a podobně.

Rozšiřování informačních a komunikačních technologií mezi širokou veřejnost sebou přináší nové druhy kriminality. Neustále se zvyšuje počet osob, které využívají osobní počítač a jsou zapojeni do počítačových sítí. Uživatelé jsou vystaveni negativnímu vlivu masy informací, aniž by měli schopnosti a dovednosti informace kriticky přehodnotit a zpracovat. Tato nebezpečí představuje např. cyber-grooming (sexuální obtěžování mladistvých spojené s využitím internetu), cyber-stalking (cílený útok na uživatele realizovaný různými komunikačními kanály), cyber-bullying (elektronická forma psychické šikany), hoaxing a spamming apod.

To je důvod, proč Jihomoravský kraj v současné době realizuje ve spolupráci s Krajským ředitelstvím policie Jihomoravského kraje, Městskou policií Brno, Pedagogicko-psychologickou poradnou Brno, Střední odbornou školou obchodní a Středním odborným učilištěm řemesel Moravský Krumlov, Orgánem sociálně-právní ochrany dětí a Městským státním zastupitelstvím Brno v rámci Programu prevence kriminality, projekt zaměřený na omezení rozšiřování nebezpečných počítačových jevů.
Projekt „Bezpečně v kyberprostoru“ si klade za cíl omezení rozšiřování nebezpečných počítačových jevů v Jihomoravském kraji a je zaměřený na uživatele osobních počítačů. Dalšími cíli projektu je zvyšování informovanosti občanů JMK a jejich motivace k aktivnímu přístupu pro zajišťování vlastní bezpečnosti a ochrany majetku, provázání jednotlivých složek: škola, obec, policie při řešení nebezpečných komunikačních jevů a informování široké veřejnosti o realizaci projektu.

Kompletní tisková zpráva ZDE (doc, 41 kB).