UtilityReport – pomoc se stavebním řízením občanům Jihomoravského kraje zdarma! Protikorupční portál Jihomoravského kraje Rozklikávací rozpočet Jihomoravského kraje Strategie 2021+ Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava Oficiální portál cestovního ruchu Jednotný systém dopravních informací pro ČR Portál krizového řízení Hasičského záchranného sboru JMK Portál veřejné správy ČR Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje
 

OŠ Odbor školství

15.06.2020

Informace OŠ KrÚ JMK k postupu pro podání žádosti o udělení souhlasu se zřízením tříd pro děti a žáky uvedené v § 16 odst. 9 školského zákona v běžných mateřských a základních školách zřizovaných obcí nebo soukromým zřizovatelem

AKTUALIZOVÁNO ! Informace se vztahuje k doporučenému postupu pro podání žádosti o udělení souhlasu krajského úřadu se zřízením jednotlivých tříd pro děti nebo žáky (dále jen žák) uvedené v § 16 odst. 9 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v běžných mateřských a základních školách zřizovaných obcí a soukromým zřizovatelem v souladu s § 16 odst. 10 školského zákona v běžných mateřských a základních školách.  

06.05.2019

Konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky školy a školského zařízení zřizované obcí

metodická pomůcka pro obce jako zřizovatele škol a školských zařízení - AKTUÁLNĚ od 1.5.2019  

29.03.2021

Metodický pokyn č. 1/08 k postupu pro předkládání žádostí ve věci rejstříku škol a školských zařízení

AKTUALIZOVÁNO k 1.1.2021