foto 1 foto 2

CO SE PRÁVĚ DĚJE v oblasti rozvoje lidských zdrojů...

 • Jihomoravský kraj a jím zřizované střední školy připravují ve spolupráci s obchodním centrem Olympia v Brně ve dnech 26. – 28. ledna 2018 interaktivní prezentaci odborných středních škol Jihomoravského kraje.
  Tato prezentace středních škol se významně liší od obdobných aktivit interaktivitou expozic jednotlivých středních škol a také tím, že bude probíhat v rozsáhlém komerčním prostoru. Žáci a učitelé jednotlivých škol budou zájemce zapojovat do činností, kterým se při studiu věnují. Návštěvníci si tak budou moci vyzkoušet, zda by je takový obor bavil a zároveň získají informace o nabídce studijních a učebních oborů, spolupráci těchto škol s regionálními zaměstnavateli, případně o možnostech mimoškolních volnočasových aktivit a zájmových kroužků.
  Společné expozice se zúčastní 33 odborných středních škol zřizovaných Jihomoravským krajem. Jedná se o školy, které nabízejí obory zaměřené především na strojírenství, elektrotechniku, informační technologie, služby a řemesla. Cílem této aktivity je zvýšení zájmu žáků 8. a 9. tříd základních škol a jejich rodičů o technické obory a zvýšení prestiže odborného středního vzdělávání v povědomí veřejnosti, nejen z řad návštěvníků obchodního centra.
  Průběh prezentace: otevřená prezentace bude probíhat od pátku 26. ledna do neděle 28. ledna 2018 na volné ploše v celém komerčním prostoru OC Olympia v Brně v době: pátek 26. 1. od 11 – 19 hod./ sobota 27. 1. od 9 – 19 hod./ neděle 28. 1. od 9 – 19 hod.

   
 •  Centrum vzdělávání všem otevřelo nové kontaktní pracoviště poskytující služby kariérního poradenství v Boskovicích. Tato nová pobočka bude fungovat v prostorách Vyšší odborné školy ekonomické a zdravotnické a Střední školy na Komenského ulici. Pro ty, kteří potřebují pomoci s rozvojem kariéry nebo se zorientovat na trhu práce a celoživotního vzdělávání, nabízí Centrum vzdělávání všem zdarma konzultace s odbornou poradkyní. Centrum vzdělávání všem v Boskovicích je po Brnu, Hodoníně a Znojmě už čtvrtým místem, kam se lidé, kteří nemohou dlouhodobě najít práci, hledají uplatnění po škole či rodičovské dovolené nebo nejsou spokojeni ve svém současném zaměstnání, mohou obracet. Kariérní poradenství probíhá po předchozí telefonické nebo emailové domluvě v prostorách VOŠ a SŠ na Komenského ulici, škola funguje i jako Centrum celoživotního vzdělávání pro dospělé. Kromě poradenství přímo na místě. Centrum vzdělávání všem (CVV) vzniklo jako výsledek dlouholeté snahy kraje a Rady pro rozvoj lidských zdrojů o zlepšení přístupu obyvatel Jihomoravského kraje k informacím o dalším vzdělávání a pomoci při řešení zvyšující se nezaměstnanosti. V rámci České republiky jde o ojedinělý projekt kombinující správu databáze kurzů celoživotního vzdělávání v kraji s kariérním poradenstvím. Centrum je zřízeno při Střední škole stavebních řemesel Brno-Bosonohy a jeho služby jsou občanům zdarma dostupné po telefonu, e-mailu a osobně.  Bezplatná on-line databáze kurzů nabízící aktuálně více než dva a půl tisíce seminářů a rekvalifikací v kraji. Více na: www.vzdelavanivsem.cz

 

 • V rámci projektu Pospolu (Podpora spolupráce škol a firem se zaměřením na odborné vzdělávání v praxi), který realizovalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Národním ústavem pro vzdělávání v Praze, bylo v období téměř tříletého trvání projektu uskutečněno velké množství aktivit zaměřených na podporu rozvoje spolupráce odborných škol se zaměstnavateli, a to jak v rovině systému, tak spolupráce jednotlivých škol se zaměstnavateli. Přehledný souhrn činností v projektu včetně jeho výstupů naleznete v Souhrnné závěrečné zprávě, která je ke stažení zde.

 

 • Jihomoravský kraj ve spolupráci se středními školami, zaměstnavateli a dalšími zainteresovanými subjekty vydává edukativní brožuru s názvem „Končíš základku? Kam dál, aby to stálo za to!?“. Vydáním této brožury si klademe za cíl usnadnit budoucím středoškolákům, ale i jejich rodičům, výchovným poradcům, pedagogům a veřejnosti orientaci v konkrétních možnostech dalšího rozvoje absolventa základní školy. Brožura nabízí aktuální a souhrnné informace, které by mohly pomoci při profesní orientaci a rozhodování žáka základní školy, kam dál. Brožura je rozdělena do tří hlavních částí. První analytická část ve stručnosti charakterizuje rozložení zaměstnanosti v Jihomoravském kraji v jednotlivých profesích a profesních skupinách a předkládá grafické znázornění vývojových trendů na trhu práce tak, aby si čtenář sám mohl udělat představu o rozložení pracovní síly v jednotlivých profesích a oborech pracovní činnosti a zamyslel se nad svou vlastní budoucností. O jaké absolventy mají zaměstnavatelé na jižní Moravě dlouhodobě zájem a jak to bude v budoucnu? Odpověď na takové otázky lze najít právě v první části této brožury. Druhá část předkládá nabídku vybraných a podporovaných oborů na středních školách v Jihomoravském kraji. Střední školy zde nabízí širokou paletu odborných oborů, po jejichž zdárném absolvování by mohl mladý člověk založit svou profesní a kariérní dráhu nebo pokračovat na stejně odborně zaměřeném oboru na vysoké škole. Ke zvážení a výběru by také mohly přispět mimoškolní volnočasové aktivity, které mnohé střední školy pro své žáky organizují nebo motivační stipendia pro některé vybrané obory. Střední školy také aktivně spolupracují v odborné praxi s oborově odpovídajícími firmami. Možnosti takové spolupráce slibují pro žáky a učně lepší orientaci v praxi a tak i potencionálně vyšší uplatnitelnost. V závěru této kapitoly lze pak najít inspirativní rozhovory s absolventy odborného středoškolského studia, kteří se již úspěšně uplatnili u konkrétních zaměstnavatelů. V závěrečné části brožury naleznete stručné představení významných zaměstnavatelů v Jihomoravském kraji, kteří stabilně a dlouhodobě působí v území kraje a představují perspektivu budoucího pracovního uplatnění. Brožura v její e-verzi je ke stažení zde (pdf, 8MB).