Hejtman Michal Hašek: Zajištění financování služeb sociální prevence částkou 590 mil. korun na následující tři roky zajistí ekonomickou stabilitu vybraných poskytovatelů sociálních služeb

Rada Jihomoravského kraje na svém dnešním jednání souhlasila s rozhodnutím o poskytnutí dotace ve výši více než 590 mil. Kč na projekt „zajištění vybraných služeb sociální prevence v Jihomoravském kraji“ v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, který vydalo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.

„Jsem rád, že Jihomoravský kraj se tak stal prvním a je zatím jediným krajem České republiky, který zajistil touto formou financování služeb sociální prevence na následující tři roky,“ řekl na tiskové konferenci Michal Hašek.
Jde o navázání na současně realizovaný projekt, který je určen na zajištění financování služeb sociální prevence v Jihomoravském kraji v období 2009 až 2011. Bude plně financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky a je zaměřen na financování služeb sociální prevence na období 2012 až 2014.

Největším přínosem individuálního projektu je ekonomická stabilita vybraných poskytovatelů sociálních služeb. Do roku 2009 byly zajišťovány tyto služby tak, že jednotliví poskytovatelé sociálních služeb žádali o podporu pro svou činnost v rámci různých grantových nebo dotačních řízení. Díky uvedenému projektu Jihomoravský kraj zajistí odpovídající kvantitativní a kvalitativní poskytování služeb sociální prevence, které pokrývají území Jihomoravského kraje podle zjištěné potřebnosti u jednotlivých druhů sociálních služeb a odpovídají daným cílovým skupinám.

Projekt se týká devíti druhů služeb sociální prevence, a to azylových domů, domů na půl cesty, intervenčního centra, nízkoprahových denních center, nízkoprahových zařízení pro děti a mládež, sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi, sociálně terapeutických dílen, sociální rehabilitace a terénních programů, které budou podle svého zaměření poskytovány zejména osobám se zdravotním postižením, dětem a mládeži, osobám bez přístřeší, osobám opouštějícím zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, osobám opouštějícím výkon trestu odnětí svobody, obětem domácího násilí, obětem obchodu s lidmi či osobám komerčně zneužívaným.

Jak dodal krajský radní Jiří Altman, na jižní Moravě se to týká celkem 76 poskytovatelů sociálních služeb, kteří se vyhnou potížím při jejich financování. Projekt na tiskové konferenci ocenili také zástupci poskytovatelů těchto sociálních služeb. Ředitel Oblastní charity Brno Karel Kosina zdůraznil, že pro organizace tento tříletý projekt znamená období stabilizace, kdy mohou pracovat na rozvoji a zkvalitnění služeb. Ředitelka o.p.s. Spondea Brno Dagmar Úlehlová připomněla, že jde také o stabilitu pro klienty těchto zařízení. Radka Jonasová z Centra sociálních služeb Brno poděkovala za to, že díky projektu je možné udržet počet zaměstnanců organizace.

foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK