Reakce Krajského úřadu JMK na článek v MF Dnes

 

Krajský úřad Jihomoravského kraje se ostře ohrazuje proti článku, uveřejněnému 14. 9. 2011 v deníku MF Dnes s názvem Hašek chtěl na úřadu zaměstnat „zrádce“ Pohanku. ČSSD se zlobí. V článku zmiňované výběrové řízení na obsazení místa vedoucího odboru zdravotnictví Krajského úřadu JMK je standardně vyhlašované výběrové řízení, které je v kompetenci Krajského úřadu JMK, nikoliv krajské rady.

Podle zákona č. 312/2002 Sb. vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa vedoucího odboru ředitelka krajského úřadu a to na úřední desce (obsah úřední desky je přístupný i dálkově, tj. přes internet). Výběrové řízení je tedy zveřejňované a kdokoliv má zájem, může se o probíhajícím řízení dozvědět. Do takto vyhlášeného výběrového řízení se můžou přihlásit všichni, kdo splňují stanovené předpoklady a požadavky. Uchazečům splňujícím předpoklady a požadavky nemůže být ze strany Krajského úřadu JMK bráněno v účasti ve výběrovém řízení.
Tento postup je zcela standardní a je ve všech výběrových řízeních dodržován Krajským úřadem JMK tak, aby byly v rámci rovného přístupu nastaveny a dodrženy stejné podmínky vůči všem přihlášeným uchazečům, kteří splňují předpoklady a požadavky stanovené v oznámení o výběrovém řízení. Rovněž Krajský úřad JMK uplatňuje zásadu zákaz diskriminace, tj. že při výběrových řízeních je nepřípustné diskriminovat uchazeče na základě jejich barvy pleti, pohlaví, věku, rasy, sexuální orientace, jazyka, víry a náboženství, politického smýšlení, členství v politických stranách a hnutích, národnosti, etnického nebo sociálního původu, majetku, rodu, zdravotního stavu, rodinného stavu nebo povinností k rodině.

Výběrové řízení probíhalo přesně podle zmiňovaného zákona, závěr výběrové komise byl takový, že žádného uchazeče nedoporučila ke jmenování a bude vypsáno nové výběrové řízení. Tento závěr padl ještě před tím, než byl zveřejněn článek v MF Dnes.

JUDr. Věra Vojáčková
ředitelka Krajského úřadu JMK