Konference Regionálního operačního programu Jihovýchod

Hejtman Hašek : Jihomoravskému kraji se daří čerpat evropské peníze velmi dobře

Hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek zahájil v Brně pátý ročník konference Regionálního operačního programu (ROP) Jihovýchod, tentokrát na téma současného stavu ROP Jihovýchod a budoucnosti evropských fondů po roce 2014.

Hejtman Hašek ve svém vystoupení vyjádřil potěšení, že se Jihomoravskému kraji daří čerpat evropské peníze z Regionálního operačního programu Jihovýchod velmi dobře. Na jižní Moravě a Vysočině byly schváleny evropské projekty za téměř 15 miliard korun. Konečným příjemcům dotací ROP Jihovýchod proplatil 9,5 miliardy korun.

„V této chvíli rozhoduje vláda ČR o tom, jaké priority bude mít kohezní politika z pozice ČR a v jaké struktuře budou fungovat operační programy v budoucnu. Musím říci, že zatím jsme nenašli s vládou společný hlas, zejména v otázce dalšího fungování regionálních operačních programů. Ty mají být zrušeny a nahrazeny společným operačním programem, který by se opět řídil z Prahy. To považuji za krok zpět. Věřím, že společným jednáním mezi vládou, Asociací krajů ČR a Svazem měst a obcí dojdeme k praktické dohodě a dobrému řešení. Regionální operační programy čerpají prostředky z EU velmi dobře, naopak v centrálních operačních programech se čerpá špatně. Hejtmani vyvinuli enormní snahu, aby nevyčerpané prostředky z centrálních programů byly přesunuty na regionální úroveň. Povedlo se to jen ve velmi omezené míře. Je mi to líto a je to škoda. V této aktivitě neustaneme a nadále budeme žádat vládu, aby ještě v tomto programovacím období část těchto peněz převedla do regionálních operačních programů, a pokusíme se tyto prostředky nabídnout v dodatečných výzvách,“ uvedl ve svém vystoupení hejtman Michal Hašek.
 

foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK