Eskalace napětí na jižní Moravě nehrozí

Informaci Krajského ředitelství Policie ČR o aktuální bezpečnostní situaci na jižní Moravě projednala dnes Bezpečnostní rada Jihomoravského kraje.

„Jako hejtman jsem si vyžádal informace, zda jsou zde některé lokality, kde by mohlo docházet do budoucna k obdobným jevům jako dnes ve Šluknovském výběžku. Žádné akutní nebezpečí v tomto slova smyslu na jižní Moravě nevidíme, ani riziko toho, že by se zde v krátké době něco podobného objevilo. Nicméně, budeme dlouhodobě sledovat místa, kde by třeba mohlo docházet postupně k jevům, které předcházely eskalaci ve Šluknovském výběžku. Myslím si, že tímto způsobem budou postupovat i další regiony České republiky. Chceme mít do budoucna přehled o možných rizikových místech, budeme chtít jednat na bázi kraj – místní samosprávy – ministerstvo vnitra, potažmo vláda o preventivních opatřeních. Jsou místa, která se monitorují v rámci běžné činnosti policie. Jihomoravský kraj bude spolupracovat s místními samosprávami tam, kde by docházelo k jevům, které by byly podobné těm, jaké zažil Šluknovský výběžek,“ zdůraznil hejtman Michal Hašek.