Hejtman ocenil práci záchranářů

Dvanáct medailí Jihomoravského kraje předal dnes v prostorách brněnského sídla Zdravotnické záchranné služby JMK hejtman Michal Hašek. Ocenil tak dlouholeté obětavé úsilí v oblasti zabezpečování zdravotnické záchranné služby, vodní záchranné služby a zdravotnické záchranné péče v Jihomoravském kraji.

„Chtěl bych jako hejtman poděkovat za vaši obětavou práci záchranářů – a to ať už profesionálních nebo těch dobrovolných. Velmi si vážím vašeho nasazení, jste jedni z mála, kteří jsou v dnešní době ochotni nasadit vše, co máte k dispozici, abyste zachraňovali lidské životy a ochraňovali zdraví nás všech. Za to vám patří velký dík. Já doufám, že se do budoucna ve spolupráci mezi krajem, zdravotnickou záchrannou službou a také Českým červeným křížem a dalšími služkami podaří vám zajistit postupně lepší materiální zázemí a vybavení. Doufám také, že se jednou dožijeme toho, že záchranáři budou patřičně finančně oceněni prostřednictvím veřejných rozpočtů,“ řekl při předávání medailí hejtman Michal Hašek.

Hejtman Michal Hašek udělil dvě zlaté medaile Jihomoravského kraje – doktoru Josefu Muchovi, který více než polovinu svého profesního života věnoval Záchranné službě, nejdříve jako primář, později jako její ředitel. In memoriam obdržela zlatou medaili doktorka a bývalá ředitelka zdravotnické záchranné služby v Blansku Ilona Rybářová, za zavádění posledních výsledků lékařské vědy v oboru urgentní medicíny do praxe výjezdových skupin ZZS. Díky její prozíravosti a manažerským schopnostem se podařilo vybudovat v areálu výjezdového stanoviště v Blansku heliport letecké záchranné služby, který slouží potřebám všech složek IZS v regionu – medaili převzal současný vedoucí územního oddělení Blansko Petr Hlavinka.

Bronzové medaile Jihomoravského kraje udělil hejtman Michal Hašek: lékaři zdravotnické záchranné služby (ZZS JMK) Pavlu Urbánkovi (medaili převzal jeho syn Jiří Urbánek), pracovníkovi výjezdových složek zdravotnické záchranné služby Janu Ševelovi, koordinátorce krajského operačního střediska Evě Požárkové, dlouholetému pracovníkovi záchranné služby ve Vyškově Čestmíru Cupákovi, pracovníkovi územního oddělení Znojmo Davidu Chromcovi, lékaři výjezdového stanoviště v Hodoníně Vladimíru Saláškovi, členu Vodní záchranné služby Českého červeného kříže (ČČK) Danielu Bartoškovi, předsedovi ČČK oblastního spolku Brno-město Bronislavu Hniličkovi, dlouholetému členovi ČČK Lukáši Pelinkovi a člence Vodní záchranné služby ČČK Jitce Krouželové.

Čestné uznání z rukou hejtmana Haška poté převzali představitelé Zdravotnické záchranné služby JMK, Oblastního spolku ČČK Brno, Vodní záchranné službě ČČK Brno-střed a Vodní záchranné službě ČČK Nové Mlýny.

foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK