K automotodromu po novém asfaltu

Novou silnici mezi Popůvkami a Ostrovačicemi na Brněnsku v celkové délce pěti kilometrů dnes slavnostně předali do užívání představitelé Jihomoravského kraje v čele s hejtmanem Michalem Haškem.

Silnice II/602, na které se uvedený úsek nachází, patří k dopravně významným silničním tahům Jihomoravského kraje. Dopravní zatížení v úseku Popůvky – Ostrovačice představuje dle sčítání dopravy v roce 2010 intenzitu 6 531 vozidel za den.

„Původní povrch vozovky především zde u automotodromu sice ukazoval, jak kvalitně šlo stavět silniční stavby – ovšem před osmdesáti až sto lety. Chtěl bych poděkovat Správě a údržbě silnic JMK a zhotoviteli společnosti Skanska za to, že se nejenom dodržel harmonogram, který byl velmi napnutý, ale podařilo se ho dokonce o několik dnů zkrátit. Především se však podařilo dodržet rozpočet - ušetřilo se celých 44 procent oproti projekční ceně a to považuji za velmi významné,“ řekl Michal Hašek při slavnostním otevření komunikace, které se uskutečnilo na křižovatce silnice s odbočkou k automotodromu. Hejtman vyjádřil přání, aby nová komunikace přispěla k větší bezpečnosti a komfortu silniční dopravy a dobře sloužila nejenom v době Velké ceny.

Na silnici II/602 bylo provedeno rozšíření silnice o stoupací pruh. V úseku od Popůvek byla odstraněna původní dlážděná vozovka, která svým stavem a šířkovými parametry nevyhovovala narůstající intenzitě silničního provozu a zejména v zimním období způsobovala komplikace v zajištění sjízdnosti (poslední dvě fotografie zobrazují stav před a po rekonstrukci). Na silnici III/6021 Kývalka – Žebětín se jedná o celkovou rekonstrukci živičného krytu včetně nového trvanlivého dopravního značení.

Stavební práce byly zahájeny v dubnu letošního roku, náklady na vybudování nové komunikace činí 66 milionů korun - oproti kontrolní ceně stanovené v projektové přípravě přitom představují úsporu ve výši 44 %. Jihomoravskému kraji se podařilo tímto projektem, který je součástí programu ROP NUTS 2. Jihovýchod, naplnit záměr postupné modernizace dopravně zatížených silničních tahů regionálního významu.

Podrobná tisková zpráva ZDE (doc, 7 MB).

foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK