Hasiči v Železném mají nový automobil

 

V sobotu 10. září proběhlo za účasti předsedy finančního výboru krajského zastupitelstva Zdeňka Dufka slavnostní předání automobilu jednotce dobrovolných hasičů v Železném.

Automobil, který jednotka obdržela u příležitosti oslav svého 90. výročí, byl pořízen díky finanční podpoře Jihomoravského kraje a celé řadě drobných dárců z řad obyvatel obce. Starosta obce Radomír Pavlíček poděkoval všem občanům a ocenil jejich projev spoluodpovědnosti za život obce. V rámci oslav proběhla i soutěž mládeže v požárním sportu.

Při předání automobilu předseda finančního výboru Zdeněk Dufek zdůraznil, že Jihomoravský kraj v letošním roce podpořil vybavení hasičských jednotek částkou 35 mil. Kč, neboť si je vědom jejich nezastupitelné úlohy v rámci Integrovaného záchranného systému.
 

foto JMKfoto JMKfoto JMK