Rada doporučila zastupitelstvu vydat Zásady územního rozvoje kraje

Vydat Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje doporučila zastupitelstvu krajská rada.

Krajští radní též doporučili zastupitelům rozhodnout o námitkách, tak jak bylo uvedeno v původním návrhu tohoto klíčového dokumentu - při jeho přípravě bylo třeba vypořádat se s 98 podáními s námitkami a 83 podání s připomínkami.

„Jsem rád, že Rada JMK rozhodla o tomto strategickém dokumentu maximálně zodpovědně, na základě odborných podkladů a analýz. Věřím, že se pro budoucnost jižní Moravy jedná o konsensuálně dobré řešení, i když jsem si samozřejmě vědom, že s výslednou podobou nebudou úplně spokojeni úplně všichni,“ uvedl k rozhodnutí krajské rady hejtman Michal Hašek.

Z jednání rady také vyplynulo doporučení zastupitelstvu ověřit soulad Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje (dále ZÚR JMK) s Politikou územního rozvoje ČR, se stanovisky dotčených orgánů, se stanoviskem ministerstva pro místní rozvoj a zohlednit požadavky a podmínky vyplývající ze stanoviska ministerstva životního prostředí k vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na životní prostředí.

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje se bude tímto významným bodem zabývat na 25. schůzi, kterou hejtman Michal Hašek svolal na čtvrtek 22. září. Do té doby se veřejnost může s příslušnými podklady seznámit na Odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu JMK v kanceláři 226 nebo s elektronickou podobou na webových stránkách kraje www.kr-jihomoravsky.cz .