Informace č.j. 36716/2007

Jihomoravský kraj

Odbor vnějších vztahů

Krajského úřadu Jihomoravského kraje

Žerotínovo nám. 3/5, 60182 Brno

 

 

                                                                                            

 

 

Vaše č.j.                                 Naše č.j.                                 Vyřizuje/linka                                              Brno

                                                JMK 36716/2007                Suchá/1522                                                  20 .3. 2007Poskytnutí informací dle zákona 106/1999 Sb.

 

Vážený pane,

 

na základě Vaší žádosti ze dne 14.3.2007, která je na KrÚ JMK evidována pod č.j.: JMK 34742/2007, Vám sděluji, že Vámi požadovaný materiál týkající se bodu 11 na 109. zasedání Rady Jihomoravského kraje Vám nemůžeme zaslat, protože tento materiál byl z jednání RJMK stažen. V průběhu 109.zasedání RJMK však Ing. arch. Procházková požádala o schválení zahraniční pracovní cesty do Rakouska dne 27. 3. 2007 v rámci bodu „různé“ bez předložení materiálu. K této zahraniční pracovní cestě přijala RJMK níže uvedené usnesení:

 

Usnesení 6516/07/R 109:

Rada Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 42 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., v platném znění,  a s ustanovením § 53 a § 55 zákona č. 129/2000 Sb., v platném znění,

 

schvaluje zahraniční pracovní cestu členky rady Jihomoravského kraje Ing. arch. Anny Procházkové do Dolního Rakouska (Klein-Schweinbarth) dne 27. 3. 2007.

 

 

S pozdravem

 

 

 

Mgr. Čeněk Absolon, Ph.D., v.r.

vedoucí odboru vnějších vztahů

 

 

 

 
                    DIČ                      Telefon             Fax                  E-mail                                                 Internet

70888337        CZ70888337        541651522      541651529      sucha.marcela@kr-jihomoravsky.cz     www.kr-jihomoravsky.cz