Seminář k problematice Zásad územního rozvoje JMK

Zásadám územního rozvoje Jihomoravského kraje byl věnován čtvrteční seminář pro členy krajského zastupitelstva a komisí Rady Jihomoravského kraje.

Hejtman Michal Hašek v úvodu semináře poděkoval všem, kteří se na přípravě tohoto dokumentu podíleli. Jak zdůraznil, že jednání krajského zastupitelstva 22. září půjde o klíčové rozhodnutí pro další rozvoj Jihomoravského kraje.

Krajský radní David Macek následně uvedl, že při přípravě tohoto klíčového strategického bylo třeba vypořádat 98 podání s námitkami a 83 podání s připomínkami, které mnohdy obsahovaly desítky stran. Přehled o jejich vypořádání je k dispozici na webu Jihomoravského kraje: http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?PubID=170422&TypeID=2  .

Během semináře se probíraly hlavní změny v dokumentaci, které vycházejí z vyhovění či částečného vyhovění námitkám či připomínkám či (jde například o vypuštění návrhu bez náhrady, převedení záměru z návrhu do územní rezervy nebo úpravu šíře koridoru).

foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK