Jihomoravský kraj uzavřel smlouvu o spolupráci se společností E.ON

Hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek a jednatel společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. Karel Dietrich-Nespěšný dnes v areálu Integrované střední školy v Sokolnicích podepsali smlouvu o vzájemné spolupráci obou subjektů.

Hejtman Michal Hašek v této souvislosti zdůraznil, že k prioritám Jihomoravského kraje patří podpora technického a odborného školství. „Jde o první smlouvu svého druhu, kterou společnost E.ON Česká republika uzavírá s některým subjektem regionální samosprávy. Jejím smyslem je posílení praktické spolupráce. Ta nebude nová, protože zde už probíhá řadu let, nyní s větší intenzitou a dynamikou. Chceme, aby na jižní Moravě vyrůstali špičkoví odborníci, proto Jihomoravský kraj podporuje celostátní přehlídky odborného školství nebo zručnosti, zavedli jsme stipendijní program pro vybrané učební obory apod. Je důležité podpořit řemeslo a vrátit se ke sloganu, že řemeslo má zlaté dno,“ uvedl Michal Hašek.

Jednatel společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. Karel Dietrich-Nespěšný vyjádřil potěšení, že tato smlouva vznikla po období delší stabilní spolupráce. „O to lehčí je dát jí oficiální podobu. Bez tradice není budoucnost. Uzavřená spolupráce se sokolnickou školou je pro naši společnost výzvou. Můžeme tak smysluplně pomoci rozvoji školy a zajistit tak další její existenci. Zároveň půjde o možnost školení našich vlastních zaměstnanců, zejména pro práci pod napětím. Je zde jediný polygon svého druhu v České republice, který nám závidí kolegové z celého koncernu,“ řekl Karel Dietrich-Nespěšný.

Ředitel Integrované střední školy Sokolnice Oldřich Životský následně představil školu, kde v současné době studuje přibližně 350 žáků v denním studiu a během roku zde projde školením asi 1500 zaměstnanců energetických firem. Hosté včetně předsedy Finančního výboru krajského zastupitelstva Zdeňka Dufka a starostů okolních obcí se měli možnost seznámit s jednotlivými provozy školy, montážními pracovišti a zhlédli ukázku kurzu školení pod napětím na speciálních polygonech.

 

Na základě uvedené smlouvy bude Jihomoravský kraj jako zřizovatel Integrované střední školy Sokolnice (ISŠ) podporovat tuto školu ve spolupráci s E.ON v následujících oblastech:

a) Montérský dorost
E.ON a ISŠ hodlají společně prohlubovat spolupráci v programu Montérský dorost, zaměřeném na rozvoj a podporu žáků ISŠ, kteří, v případě, že projeví zájem o účast v programu, se budou připravovat na budoucí povolání u konkrétního zaměstnavatele již během studia. Tím mají být zajištěni kvalifikovaní absolventi pro možné budoucí personální nástupnictví na montérských i technických pozicích u společnosti E.ON. Žáci zařazení do programu Montérský dorost budou motivováni pomocí stipendia vypláceného E.ON dle stanovených kritérií v závislosti na prospěchu. Po úspěšném dokončení studia se žákům naskytne možnost získat práci v regionu v profesi, která odpovídá jejich kvalifikaci.

b) Zvyšování kvalifikace zaměstnanců E.ON
ISŠ spravuje kvalitní školicí středisko pro práce pod napětím a izolované venkovní vedení včetně vnitřního polygonu pro práce na nízkém i vysokém napětí a venkovního polygonu pro školení pracovních postupů na vzdušném vedení vysokého napětí, součástí tohoto střediska je i specializované pracoviště pro výuku kabelových technologií. ISŠ je schopna poskytnout ideální podmínky pro zvyšování kvalifikace zaměstnanců E.ON i jeho dodavatelů. V rámci této spolupráce se ISŠ a E.ON budou informovat o novinkách v oblasti technického rozvoje, aby mohly být zaváděny jak v praxi tak ve vzdělávacím procesu ISŠ.

c) Spolupráce při zajištění praktického vyučování žáků ISŠ
Pro zabezpečení širšího spektra možností k výkonu praktického vyučování žáků ISŠ se společnost E.ON zavazuje poskytnout ISŠ nabídky na provedení konkrétních akcí obnovy distribuční sítě NN v rámci Jihomoravského kraje.

d) Sponzoring
E.ON se zavazuje ke sponzorské podpoře ISŠ s cílem zkvalitnění výuky žáků ISŠ a zlepšení technického vybavení formou nákupu vybavení do učeben a pomůcek pro vylepšení praktické výuky apod.
foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK