Hejtman jednal s předsedou Národní rady osob se zdravotním postižením

O nejrůznějších projektech v sociální oblasti jednal ve čtvrtek hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek s předsedou Národní rady osob se zdravotním postižením Václavem Krásou. Setkání, které se uskutečnilo v prostorách brněnského sídla krajského úřadu, se zúčastnil též radní Jiří Altman.

Spolupráce Národní rady osob se zdravotním postižením ČR (NRZP ČR) a Jihomoravského kraje funguje v celém spektru projektů. Jejich smyslem je odstavování bariér bránících lidem se zdravotním postižením v začlenění do běžného života.
NRZP ČR je občanským sdružením s celostátní působností, které zastupuje zájmy osob se zdravotním postižením při jednáních se státními a veřejnými institucemi. Jeho úlohou je přispívat k integraci osob se zdravotním postižením do společnosti a důsledně obhajovat lidská práva. Tuto úlohu plní připomínkováním legislativních norem a realizací projektů, které přispívají k začleňování osob se zdravotním postižením do společnosti. Je hlavním poradním orgánem Vládního výboru pro zdravotně postižené občany a dále je členem hned několika mezinárodních organizací.
foto JMKfoto JMK