Univerzita obrany zahájila Kurz generálního štábu

V prostorách brněnské Univerzity obrany se ve středu uskutečnilo zahájení 24. Kurzu generálního štábu. K přítomným na tomto prestižním kurzu, jehož účastníci jsou předurčeni k výkonu nejvyšších funkcí v ozbrojených silách ČR, za Jihomoravský kraj promluvil náměstek hejtmana Ivo Polák.

Náměstek Ivo Polák v přednášce s názvem „Jihomoravský kraj a Armáda ČR“ představil účastníkům kurzu Jihomoravský kraj (JMK) s jeho specifiky a prioritami. Věnoval se také problematice bezpečnosti obyvatel kraje a zmínil podporu fungování a dalšího rozvoje integrovaného záchranného systému – jen letos podporuje kraj ze svého rozpočtu Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje deseti miliony korun a stejnou částkou přispívá též Krajskému ředitelství policie Jihomoravského kraje na zabezpečení nákladů spojených s přímým výkonem jejich služby. „Kraj v této oblasti supluje stát, vláda totiž krátí rozpočty hasičů a policistů a ohrožuje tak jejich funkčnost,“ zdůraznil Ivo Polák.

Jak dále uvedl náměstek hejtmana, kraj může armádě nabídnout užší spolupráci – například při tvorbě strategických dokumentů JMK, spolupráci se středními školami zřizovanými krajem nebo například v oblasti propagace vojenských tradic. Kraj by na druhé straně přivítal, kdyby se mohl například podílet na přípravě strategických a rozvojových programů Armády ČR. Při řešení mimořádných a krizových událostí kraj také očekává podporu velitelů vojenských posádek na jeho území.

foto JMKfoto JMKfoto JMK