Drnovice a Podomí již spojuje nová silnice

Mezi Drnovicemi a Podomím na Vyškovsku byla dnes slavnostně otevřena zrekonstruovaná silnice. U nové komunikace v celkové délce 16 kilometrů přestřihl za Jihomoravský kraj symbolickou pásku hejtman Michal Hašek spolu s náměstkem Václavem Horákem a radním Zdeňkem Pavlíkem.

Realizace stavby, která vznikla nákladem 43,4 milionu korun, trvala celkem čtyři měsíce. Jak při slavnostním otevření zrekonstruované silnice konstatoval hejtman Michal Hašek, na rozdíl od centrální vlády kraj nezastavil investice do dopravní infrastruktury. „Stavba byla realizována velmi rychle a ve vysoké kvalitě, za to patří dík zhotoviteli. Chtěl bych také poděkovat místním občanům, kteří měli trpělivost po těch 120 dnů výstavby a také starostům a obecním zastupitelstvům za součinnost, která je u takové akce nezbytná. Kraj společně se Správou a údržbou silnic JMK připravuje další podobné projekty, které by měly být financovány z Regionálního operačního programu – nemělo by tedy zůstat u těch 16 staveb, které realizujeme v letošním roce,“ konstatoval Michal Hašek, který následně popřál řidičům, aby jim nová komunikace sloužila k bezpečnému provozu.

Projekt komunikace „II/379 Podomí – Drnovice“ řeší rekonstrukci silnice na dopravně zatíženém silničním tahu mezi Vyškovem a Blanskem, a to v úseku mezi obcemi Podomí a Drnovice v délce 11,4 km. Provedené stavební úpravy převážně respektují původní stávající a směrové vedení trasy. Oproti původnímu stavu je ale silnice opatřena kvalitním živičným povrchem včetně nového trvanlivého dopravního značení. Podstatnou změnou, zejména z pohledu bezpečnosti silničního provozu, je směrová a výšková úprava oblouku u obce Drnovice v úseku se zvýšeným výskytem dopravních nehod. Na tomto silničním tahu byly provedeny rekonstrukce silnice nejen v extravilánu, ale i v průjezdních úsecích obcí Ježkovice a Ruprechtov. Součástí stavby jsou rekonstrukce navazujících úseků silnic, které byly využity pro objízdné trasy při dopravních omezeních na silnici II/379. Jedná se o průtahy obcí Račice - Pístovice v délce 2,683 km a silniční úsek Kojál – Kulířov v délce 1,925 km. Celková délka nově upravených silnic v rámci tohoto projektu tedy činí 16,018 km (poslední dvě fotografie ukazují stav komunikace před a po opravách).

Jihomoravskému kraji se podařilo tímto projektem, který je součástí programu ROP NUTS 2 Jihovýchod, naplnit záměr postupné modernizace dopravně zatížených silničních tahů regionálního významu.

foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK